Aluksniesiem.lv ARHĪVS

2013. gada 28. decembris 14:58

25. janvārī 11.00 Jaunlaicenes muižas muzejā Malēniešu valodas skolas kārtējā nodarbība.

2013. gada 28. decembris 14:46

1.februārī 18.00 Jaunlaicenes tautas namā pagasta kultūras iestāžu (tautas nams, bibliotēka, muzejs) „lielīšanās” „Kas tad sunim asti cels, ja ne pats”.

2013. gada 28. decembris 14:39

31. janvārī 14.00 Alsviķu kultūras namā kaimiņpagastu senioru draudzības pēcpusdiena.

2013. gada 28. decembris 14:33

29. janvārī 18.00 Alsviķu kultūras namā radošo prasmju klubiņa nodarbība – lakatu aušana rāmī.

2013. gada 28. decembris 14:31

20. janvārī 18.00 Alūksnes pilsētas Tautas namā 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums. Piedalās Alūksnes pilsētas Tautas nama jauktais koris, vadītāja Ināra Kravale. Pēc koncerta pie Tautas nama ugunskuri, atmiņu...

2013. gada 28. decembris 12:33

9. janvārī 10.00 Alsviķu kultūras namā pagasta senioru kopas „Noskaņa” tikšanās ar vēsturnieku Jāni Poli.

Kategorijas