Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pērn nedaudz palielinājās saražotās lopkopības produkcijas apjomi

Kristīne Romanovska

2016. gada 22. marts 14:44

105

2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, saražotās gaļas apjoms palielinājās par 1,3 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie provizoriskie dati. Iegūtā piena apjoms pērn pieaudzis vien par 0,7 %, tajā pašā laikā piena iepirkuma cenas samazinājušās par 25,7 %.

Saražotās gaļas apjoms pieaudzis par 1,3 %, nozīmīgākais kāpums liellopu gaļai

2015. gadā Latvijā saražoti 85,4 tūkst. tonnu gaļas – par 1,3 % vairāk nekā 2014. gadā. Nelielo kāpumu ietekmēja liellopu un putnu gaļas ražošanas apjoma pieaugums attiecīgi par 6,3 % un 3,4 %. Saražotais aitu gaļas apjoms pērn pieaudzis par 19,3 %, savukārt cūkgaļas apjoms sarucis par 3,0 %.

Gaļas vidējā iepirkuma cena samazinājās par 6,1 % – no 1 550 eiro par tonnu 2014. gadā līdz 1 456 eiro  2015. gadā. Liellopu gaļas vidējā iepirkuma cena 2015. gadā, salīdzinot ar 2014. gadu, palielinājās par 1,2 % un sasniedza 1 643 eiro. Pārējai gaļai iepirkuma cenas ir samazinājušās. Visvairāk iepirkuma cenas sarukušas cūkgaļai – par 11,6 % (1 312 eiro par tonnu), mazāk aitu gaļai – par 1,1 % (3 319 eiro par tonnu).

2015. gadā saražoti 698,2 milj. olu – par 7,7 % vairāk nekā gadu iepriekš. Olu ražošanas apjomu kāpumu ietekmēja vidējā dējējvistu skaita pieaugums par 0,2 milj. jeb 6,7 %, lai gan vidēji no vienas dējējvistas ieguva tikpat daudz olu kā pirms gada – 272 olas. Olu vidējā realizācijas cena pērn bija 6,92 eiro par 100 olām.
Pērn piena ieguves apjomi būtiski nemainījās, bet iepirkuma cenas saruka par 25,7 %

2015. gadā iegūti 978,1 tūkst. tonnu piena (ieskaitot kazu pienu), kas ir par 6,3 tūkst. tonnu jeb 0,7 % vairāk nekā 2014. gadā. Piena vidējais izslaukums no vienas slaucamās govs pieauga par 1,6 % un sasniedza 5 905 kilogramus.

Pērn iepirkti 807,7 tūkst. tonnu piena, salīdzinājumā ar 2014. gadu piena iepirkums audzis par 0,4 %, bet iepirktā piena īpatsvars kopējā saražotā piena apjomā  ir palicis iepriekšējā gada līmenī – 82,8 %. Piena vidējā iepirkuma cena samazinājās no 291 eiro par tonnu 2014. gadā līdz 216 eiro 2015. gadā (kritums par 25,7 %).
Pērn saimniecībās samazinājies liellopu un cūku skaits, bet aitu skaits pieaudzis par 10,5 %

2015. gada beigās lauku saimniecībās audzēja 419,1 tūkst. liellopu – par 2,9 tūkst. mazāk nekā pirms gada. Slaucamo govju skaits samazinājās par 3,5 tūkst. jeb 2,1 %. Zīdītājgovju skaits pieauga par 4,6 tūkst. jeb 13,6 %, un to īpatsvars no kopējā govju skaita sasniedza 19,3 % (2014. gadā – 17,1 %).

Cūku skaits gada laikā samazinājās par 15,3 tūkst. jeb 4,4 %, ko ietekmēja Āfrikas cūku mēra tālāka izplatība. Aitu un kazu skaits 2015. gadā turpināja pieaugt attiecīgi par 9,7 tūkst. jeb 10,5 % un 0,4 tūkst. jeb 3,2 %, bet zirgu skaits samazinājās par 0,5 tūkst. jeb 4,7 %.

Eksportēto dzīvo liellopu skaits pēdējos gados ievērojami audzis, un 2015. gadā tas palielinājies par 4,6 tūkst. jeb  14,0 % salīdzinājumā ar 2014. gadu un par 7,8 tūkst. jeb 26,0 % vairāk nekā 2013. gadā. Arī dzīvo cūku eksports pērn palielinājās – par 18,6 tūkst. jeb 12,2 % salīdzinājumā ar 2014. gadu. No kopējā eksportēto cūku skaita 27,3 % bija sivēni tālākai nobarošanai. Savukārt importēto cūku skaits samazinājās par 11,9 tūkst. jeb 41,5 %.

Liellopu, aitu, kazu un zirgu skaita datu avots ir Lauksaimniecības datu centra Lauksaimniecības dzīvnieku reģistra informācija.

Kategorijas