Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Iesaistās starptautiskā projektā

Sanita Čibala

2016. gada 21. novembris 15:09

62

Rēzeknē 25. un 26.oktobrī notika seminārs „STEAM: 21.gadsimtā nepieciešamās prasmes kā izaicinājums mācību procesa plānošanai un īstenošanai”, ko organizēja Izglītības iniciatīvu centrs projektā “Inovatīvs skolotājs – motivēts skolēns: sadarbības pieeja problēmu risināšanā”.

Projekta mērķis ir attīstīt pedagogu kompetences, īpaši integrētās STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierija, māksla, matemātika) mācīšanas prasmes, balstoties uz sadarbības pieeju problēmu risināšanā un pieredzes apmaiņu starp projektā iesaistītajām valstīm.
Projektā, kas noritēs līdz 2017.gadam, piedalās astoņas valstis: Latvija, Lietuva, Grieķija, Spānija, Igaunija, Portugāle, Bulgārija, Itālija. Latviju pārstāv Izglītības iniciatīvu centrs, un no mūsu valsts puses ir četri projekta asociētie partneri: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Alūksnes novada vidusskola, Valmieras sākumskola un Valmieras Valsts ģimnāzija.
Alūksnes novada vidusskolu šajā projektā pārstāv pedagoģes Līga Krūmiņa, Vineta Kovaļevska, Inese Krūmiņa un Sanita Čibala.
Divās darbīgās un interesantās dienās tika izskatītas semināra programmā iekļautās četras nozīmīgas tēmas: 21.gadsimta prasmes; no STEM uz STEAM: skolotāja loma STEAM pieejas īstenošanā; STEAM integrēšanas līmeņi; spēļu elementu izmantošana mācību procesā.

Skolotājiem bija jāprezentē Alūksnes novada vidusskola un jāparāda, kā ikdienas mācību darbā realizē STEM principus. Tiesa, 15 minūšu bija stipri par maz, lai parādītu visu, kas šobrīd tiek veikts skolā.
Decembrī skolā notiks mācības pēc STEAM pamatprincipiem visās vecuma grupās. Pieredzē dalīsimies ar Latvijas skolām, kas iesaistītas projektā, kā arī ar citām dalībvalstīm.

Kategorijas