Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Karjeras nedēļa

Dace Alksne

2016. gada 21. novembris 15:10

48

“Karjeras nedēļa 2016 „Es būšu...darba tirgū”” aktivitātes Alūksnes novada vidusskolas izglītojamie uzsāka iepazīt jau septembrī, kad pamatskolas posma izglītojamie apmeklēja Ates muzeja organizēto Pļaujas svētku pasākumu. No 10.līdz 14. oktobrim aktivitātēs tika iesaistīti visu vecumposmu izglītojamie. Sākumskolas posma izglītojamie tikās pasākumā „Iepazīstam profesijas”, kur notika profesiju konkursi ar praktisku darbošanos, sekoja profesiju tērpu parāde, čaklākie ozolzīļu vācēji saņēma apbalvojumus no mežziņa Ivara Fērmaņa. Iepazināmies ar tūrisma gida profesiju. Paldies Ivetai Kovtuņenko par balvām! 3.klases izglītojamie kopā ar skolotāju Līgu Krūmiņu iepazina sociālā darbinieka un pirmsskolas skolotāja profesiju. 5.klases izglītojamie kopā ar skolotāju Maiju Semjonovu iepazina bibliotekāra profesiju Alūksnes pilsētas bibliotēkā. 7.-12. klašu izglītojamajiem tika piedāvāta iespēja sekot līdzi novada organizēto pasākumu programmai. Izglītojamie piedalījās ABJC, E.Glika AVĢ, RPIVA un skolā notiekošajās aktivitātēs, kuras organizēja karjeras izglītības skolotāja Dace Alksne, to vadīšanā līdzdarbojās bibliotekāre Marina Saveļjeva un skolotājs Vadims Savkovs.

Kategorijas