Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pieredzes brauciens uz Romu un Itāliju

Projekta “Inovatīvs skolotājs - motivēts skolnieks: sadarbības pieeja problēmu risināšanā” darba vizītes laikā Romā, Itālijā no 27.februāra līdz 3.marta tikās kolēģi no visām sadarbības valstīm-Lietuvas, Igaunijas, Grieķijas, Portugāles, Spānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas. Asociētie partneri (skolas) Latvijā ir Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Valmieras sākumskola, Alūksnes novada vidusskola un Valmieras ģimnāzija.

No Latvijas šajā braucienā piedalījās IIC projektu vadītāja Kristīne Liepiņa un Alūksnes novada vidusskolas skolotāja Līga Krūmiņa. Darba semināru laikā katras valsts pārstāvji dalījās ar labākajiem piemēriem no dažādām mācību stundām, prezentēja savu pieredzi, kā efektīvāk izmantot IT rīkus ikdienas mācību procesā un projektos, kā sadarboties dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kā uzlabot skolēnu atbildību un ieinteresētību par iegūtajām zināšanām. No Latvijas tika prezentēti labās prakses piemēri, kas īstenoti Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā, Valmieras sākumskolā un Alūksnes novada vidusskolā.

Darba semināros izveidoja labās prakses izvērtēšanas kritērijus. Izskatot iesūtītos darbus pēc šiem kritērijiem, veiksmīgākie labās prakses piemēri tiks iekļauti kopējā bukletā un ar tiem varēs iepazīties katras dalībvalsts pārstāvji, kā arī turpmāk pielietot savā darbā.
Sarunās ar kolēģiem no citām valstīm ārpus darba grupu sanāksmēm varēja uzzināt daudz vairāk par viņu ikdienas sasniegumiem un atziņām, kā arī iegūt jaunus draugus un iespēju nākotnē veidot citus sadarbības projektus. Tā bija interesanta pieredze, jo šajā projektā ir iesaistīti ne tikai pedagogi, bet arī dažādu ar izglītību saistītu institūciju pārstāvji.

Kategorijas