Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pavasarim atnākot

Laikam ritot, nemanot pavasaris un siltā saulīte klauvē pie loga. Arī mēs, pirmsskolas un sākumskolas skolēni un skolotājas, esam aktīvi un rosīgi darbojušies ziemas mēnešos skolas un ārpusskolas dzīvē.

Veido robotus
Februārī rīkojām klasēs sveču izstādes, lai ar saviem labajiem darbiem degtu sirsniņās gaismu un iepriecinātu vecākus un skolotājas. Ar patiesu prieku un sajūsmu gatavojāmies Mīļvārdiņu dienai. Pirmsskolas un 1.klases skolēniem bija iespēja doties uz Alūksnes pilsētas bibliotēkas stundu, lai kopīgi ar bibliotekārēm Dzidru un Agritu pārrunātu Valentīndienas tradīcijas un kopīgi veidotu sev mīļu un skaistu grāmatzīmi. Nākamās dienas rīts sākās skolas zālē, kur skolēni no pirmsskolas līdz 4. klasei piedalījās pasākumā „Mīļvārdiņš Tev”. 1. un 4.klases skolēni bija sagatavojuši pašu sacerētus dzejoļus, kā arī tos ilustrējuši. 3.klases skolēni iemācīja draudzības rotaļu, 4.klases skolēni iesaistīja dažādās aktivitātēs.
Ar lielu prieku un sajūsmu pirmsskolas, 1.klases skolēni un citi interesenti gaidīja un piedalījās „Agir Vision Robotu Skola” nodarbībā. Skolēniem bija iespēja veidot robotus, zīmēt tiem trasītes, pašiem ar tiem praktiski darboties, gūt ieskatu robotu programmēšanā, ieraudzīt citu, vēl neredzētu robotikas pasauli.
Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Latvijas Humānās pedagoģijas asociācija rosināja organizēt izglītības iestādēs Labestības stundas par tēmu „ Es nevaru pārveidot visu valsti, bet es varu savu Tēvzemi padarīt par vienu cilvēku labāku. Šis cilvēks varētu būt ES”. Sakarā ar to klases stundās skolotājas rosināja un iedvesmoja skolēnus darīt savu darbu ar mīlestību, prieku, radošumu, cienīt otru cilvēku, viņa domas un jūtas, būt līdzcietīgam gan vārdos, gan darbos. Skolēni stundu idejas, gūtās atziņas centās izpaust dienas garumā labajos vārdos un darbos. Īpaši iedvesmoja skolotājas Sanitas Čibalas un 2.klases moto „Paldies, ka Tu esi! Tu esi labs cilvēks!”.

Mācās arī skolotāji
Reizi mēnesī 3.klases skolēni un audzinātāja L.Krūmiņa apmeklē un sadarbojas ar sociālās aprūpes centra „Alūksne” vecajiem ļaudīm un sociālo darbinieci A.Andersoni. Skolēni iededz prieka dzirksti šo iemītnieku sirdīs un bagātinās ar viņu pieredzi, lasot grāmatas, spēlējot spēles, palīdzot dekorēt telpas un kopā sagaidot un svinot svētkus.
 3. klase kopā ar audzinātāju L.Krūmiņu un sporta skolotāju S.Sverčkovu piedalās projektā „Sporto visa klase”. Sadarbībā ar Latvijas skolām un Turcijas skolu 2., 4., 5.klasei notiek “eTwinning” projekts “Pasaku spēles”, kurā piedalās arī Alūksnes novada  skolēni.
Sākumskolas skolotāji aktīvi piedalās kursos, kas saistīti ar mācību programmām, kā arī speciālajām programmām. Bija lieliska iespēja apmeklēt dāņu psihoterapeita Bū Hejlskova-Elvēna lekciju un iegādāties grāmatu skolai “Bez kliedzieniem, kodieniem, sitieniem. Kā pozitīvi ietekmēt uzvedību? Ceļvedis darbam ar cilvēkiem, kuriem ir autisms, uzvedības un citi funkcionālie traucējumi”. Paldies visām sākumskolas skolotājām par ieguldīto darbu!

Kategorijas