Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Jubilāru ballē SAC,, Alūksne’’

Šodien 25. Aprīlī sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ kopā sanāca klienti, lai kopīgi apsveiktu mēneša jubilārus, padziedātu un arī padejotu, kā arī pamielotos ar virtuvē cepto kūku un kakao.

Jau otro mēnesi centrā jubilāru skaits ir desmit. Šoreiz tie ir: Marija Smirnova( 79),

Ivars Skaliņš( 76), Elta Meļņa(89), Veneranda Toma( 72), Anatolijs Arhipovs,( 74)

Jānis Sināts(72), Anatolijs Ušakovs(52), Inta Briediņa(82), Dzintra Skudra(71) ,Ilga Šulce Pavlova(91)

Pie jubilāru galda sēdēja Anatolijs Arhipovs, Veneranda Toma, Marija Smirnova. Pirmo reizi šādā pasākumā piedalījās Inta Briediņa .

Pasākumu vadīja centra sociālā aprūpētāja Agra Andersone. Ar laba vēlējumiem, ziediem, šokolādi jubilārus sveica centra direktore Rasma Muceniece. Pašmāju dīva Aina Vinogradova Ilzes Briediņas pavadīā katram jubilāram veltīja viņam tīkamo dziesmu, arī krievu valodā.

Ar jautru noskaņojumu, par spīti cīruļputeņiem, klātesošie apņēmās katru dienu sagaidīt ar prieku.

Piebilstams, ka aprīlī mums bija arī savas putnu dienas. Tika izlikti vairāki būrīši, kuros jau ir spārnotie iemītnieki. Būrīšus palīdzēja pēc klientu ierosinājuma palīdzēja izlikt centra darbinieks Genadijs Fjodorovs.

Paldies visiem par atbalstu!

Kategorijas