Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Būs pieejams atbalsts ar lauksaimniecību nesaistītām saimnieciskajām aktivitātēm

 

2017. gada 8. augusts 08:08

455

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstības" apakšpasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" aktivitātēm: "Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība","Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana","Tūrisma aktivitāšu veicināšana".Projektu iesniegumu pieņemšana aktivitātēs notiks no 2017. gada 1. augusta līdz 31.augustam. Pasākuma mērķis ir veicināt ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību un nodarbinātību lauku teritorijās, dodot iespēju īstenotās dažādas ar lauksaimniecību nesaistītas, kā arī tūrisma aktivitātes, tādējādi palielinot ienākumu līmeni lauku reģionos.
Attiecināmās izmaksas:

  • Tehnikas iegāde, piegāde, uzstādīšana
  • Iekārtu iegāde, piegāde, uzstādīšana
  • Būvniecība, rekonstrukcija

Pretendents:

  •  Juridiska persona
  • Individuālais komersants
  • Saimnieciskās darbības veicējs

Nozares:

  • Uzņēmējdarbība
  • Tūrisma nozare
  • Citas nozares atbalsta intensitāte: no 25% – 40%

Vairāk informācijas www.lad.gov.lv izvēlnē “Atbalsta pasākumi”.
Pasākumi tiek īstenoti Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Lauku attīstības programmas  ietvaros.


Kategorijas