Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Apes novada senioru radošā apvienība ,,Lapsenes’’ viesojas sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ un Alsviķu kultūras namā

20. oktobrī sociālās aprūpes centrā Alūksne ar leļļu teātra izrādi pieaugušajiem viesojās Apes novada senioru radošā apvienība ,,Lapsenes’’ ar izrādi divās ainās Raibā dzīve. Režisore un mākslinieciskā noformētāja Janīna ZĀGA.

Tā ir izrāde, kuras darbība notiek Latvijā. Pirmajā ainā redzama dzīvnieku dzīve kolhozu laikos. Otrā aina parāda dzīvi mūsdienās. Izrādē par pamatu ņemta ikdiena toreiz un tagad, ar mazu, bet smeldzīgu humora pieskaņu. Klātesošajiem bija iespēja dzirdēt arī dziesmas, kuras dziedāja Māris EINBERGS( Gaujiena)

Savdabīgajā leļļu teātra izrādē darbojās Bobis- naktssarga suns, uzticīgs savam saimniekam un viņa draugiem- Veneranda KUSTOVA( Gaujiena)

Jancis- meža zaķis, kas mīl padzīvoties arī labākos apstākļos- Ausma AGARE( Vidaga) Raibaļa- kolhoza fermas govs- Janīna ZĀGA( Vidaga) Cūka- kolhoza priekšnieka radiem piederošā cūka Laine DĀVE( Gaujiena) Sekretāre visos laikos- Ausma AGARE( Vidaga), pēc atraktīvās un sirdij tuvās izrādes centra direktores vietniece saimnieciskajos jautājumos Baiba MEISTERE visu vārdā māksliniekiem novēlēja būt tikpat drosmīgiem, atjautīgiem ar humoru apveltītiem arī turpmāk. Taču ar to radošās apvienības diena nebeidzās, tālāk viņus gaidīja seniori Alsviķu kultūras namā. Turp devās arī šo rindu autore kopā centra sociālo aprūpētāju Agru ANDERSONI, lai vēlreiz noskatītos izrādi un arī tās trešo daļu, kuru mūsu centra šaurības dēļ nevarēja parādīt. Tā stāstīja kā jāuzvedas Eiropas Savienībā saucās ZIŅĢE ES VAI MĒS. Tur tapa arī foto, lai arī citi paskatītos šīs puses ļaudis. Pie viena tika uzaicināti mākslinieki apmeklēt vēl mūsu centra ar koncerta programmu. Alsviķos pasākumu atklāja kultūras nama vadītāja Marina RAMANE. Arī pēc izrādes viņa pateicās par senioru lielo ieguldījumu, lai iepriecinātu citus. Sekoja individuālie apsveikumi ar ziediem.

Piebilstams, ka luga tapusi Central Baltic projekta ietvaros. Vadītāja Liene ĀBOLKALNE, koordinatore Daiga BOJĀRE. Mācību spēks Anda PĒKŠĒNA ,,Narmadas tautskola’’. Scenārija autori: pirmā aina- Elga RĀCENE. Otra aina- Ausma AGARE( Vidaga) Mūzikas pavadījums: Lauma ZĀLĪTE( Ape)

Dziesmu tekstu aranžējums: Ausma AGARE

Paldies par sirsnīgo lūgšanu abās izrādes vietās!

Lai veicas iestudējot citas izrādes ar tikpat klusinātu lapsenes pieskārienu.

Kategorijas