Aluksniesiem.lv ARHĪVS

SAC ,,Alūksne’’ klienti apmeklē pareizticīgo svētvietu uz Jaunannas ceļa

Šodien 24 oktobrī sociālās aprūpes centra ,,Alūksne’’ klientu grupa devās braucienā uz pareizticīgo svētvietu, kura atrodas uz Jaunannas ceļa, braucienā no Alūksnes kreisajā pusē. Tā kā braucēji bija kristieši , tad tā bija tikšanās arī ar Dievmāti pie kuras varēja palūgties par savu un citu tuvu cilvēku veselību. Par centra labklājību un darbiniekiem.

Arī par novadu un pilsētu. ,,Dievmāte ir mūsu uzturētāja un gādātāja’’, visā pārliecībā projām ejot un noskūpstot Dievmāti teica Dzidra Purne, viņas vārdiem pievienojās pārējie.

Brīdi pakavējušies un pavērojuši apkārtni atgriezāmies mājās. Pa ceļam secinājām, ka mājas ir koptas un pamestības sajūtas nav. Svētumu sirdī var ielaist vienmēr tikai jāgrib, tāds bija visu kopīgais secinājums.

Par jauko braucienu jāpateicas arī centra darbiniecei Agrai ANDERSONEI, kura ierosināja apmeklēt šo svētvietu un šoferim, arī centra pārvaldniekam Aivaram TARASAM.

Visiem novēlam skaistus mirkļus!

Kategorijas