Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Apes novada pensionāru biedrība ,,Iesim kopā’’ svētku ieskaņās sociālās aprūpes centrā ,Alūksne’’

Šodien, 15. Novembrī sociālās aprūpes centrā ,,Alūksne’’ ar mīļu, smeldzīgu pirmssvētku koncertu viesojās Apes novada pensionāru biedrība ,,Iesim kopā’’. Pazīstami arī kā pieaugušo leļļu teātra ,,Raibā dzīvīte’’ dalībnieki- Veneranda Kustova, Ausma Agare, Janīna Zāga, Laine Dāve, Māris Einbergs, Lauma Zālīte.

Koncerts iesākās ar dzejoli ,,Es vienmēr būšu te- ar savu Latviju’’ Ausmas Agares izpildījumā. Pēc tam Māra Einberga izpildījumā skanēja ,,Nāk rudens izgreznot Latviju…’’ fonā pārējās koncerta dalībnieces dejoja ar rudens lapām rokā. Janīna Zāga nedaudz klātesošos iepazīstināja ar tautas vēsturi, tas bijis emocionāli smagu pārdzīvojumu pilns gājums līdz neatkarībai. ,,1941. Un 1949. gadā, līdz pat Staļina nāvei 1953.gadā, no Latvijas tika izsūtīti ap 150 tūkstošiem mūsu tautiešu. Tagad pametam zemi brīvprātīgi, jo nevaram uzturēt savas ģimenes, izskolot savus bērnus. Ārpus Latvijas patstāvīgi dzīvo vairāk nekā 370 000 Latvijas valsts piederīgo, no tiem vairāk nekā

200 000 no Latvijas izbraukuši pēdējo desmit gadu laikā’’ Tā stāstījumi par mūsu tautas liktens gaitām mijās ar Ausmas izjusti deklamēto dzeju un Māra skanīgās balss īpašnieka dziesmām-,,Dzīvīte, dzīvīte šūpojos tevī…’’,,Pa Latvijas plašajiem laukiem’’ ,,Miglā asaro logs’’ ,,Taurenītis’’ (fonā deja) ,,Uzsniga sniedziņš balts’’( fonā deja) ,,Lido mazā kaija’’. Koncerts noslēdzās ar lūgšanu ,, Lai Dievs tevi svētī!’’ pēc tam visi kopā nodziedāja himnu ,,Dievs svētī Latviju’’.

Pēc koncerta pie klavierēm sēdās Ilze Briediņa, sākās dziesmas neformālā gaisotnē, kuru laikā viesi arī dejoja un kopā ar klātesošajiem arī uzdziedāja.

Kā jau tādā reizē neiztika arī bez cienasta un kafijas malka.

Paldies par koncertu! Darbīgu nedēļu un jaukas brīvdienas.

Kategorijas