Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Latvju rakstu zīmes

No septembra līdz decembrim Alūksnes novada vidusskolā tika īstenots nodarbību cikls „Latvju rakstu zīmes”. Tā mērķis bija 5.-9.klašu izglītojamajiem nelielās grupās, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un individuālo pieeju, apgūstot izziņu un radošo domāšanu veicinošās darba metodes, apgūt latvju rakstu zīmes, stiprināt tradicionālās vērtības, valstiskās piederības apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu.
Nodarbību cikla uzdevums bija pilnveidot prasmes darbā ar dažādiem informācijas avotiem, attīstīt prasmes apstrādāt, noformēt iegūto informāciju un to prezentēt.
Dalībnieki iesaistījās projekta satura veidošanā jau pirmajā posmā. 5. un 6.klases meitenes  izvēlējās vienu no latviešu gadskārtas senā saules kalendāra latvju zīmēm - tuvāko savai dzimšanas dienai. Aktīvākās bija Angelika Gramberga, Aivija Mika, Megija Balabkina, Emīlija Dzelzskalēja-Kalēja, Izolde Pure, Agita Berkule, Līva Sofija Priede, Maija Annija Tomsone, Keita Līdace-Dobroļubova. Viņas meklēja informāciju par šo zīmi dažādos informācijas avotos. Puiši no 7.un 8.klases veidoja stilizētas latvju zīmes un grieza tās no makulatūrā nodoto grāmatu lapām. Aktīvākie bija Niks Gibala, Oļegs Prostjakovs, Lauris Šutijs, Andijs Ločmelis. Mūsu darbu apkopoja un 18.decembrī prezentēja, kā arī konkursus vadīja 9.klases skolnieks Aleksandrs Mellītis.
Rezultātā nostiprinājām zināšanas par latvju zīmēm un noformējām ar tām skolas aktu zāles skatuvi, kas priecē ne tikai projekta dalībniekus, bet arī skolas darbiniekus, izglītojamos un viesus.

Kategorijas