Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Lazdu kalniņā notikuši ziedu svētki

“Savulaik starp Pils ielas
9. namu  un mācītājmuižu
bija purvaine, bet tai
blakus ar lazdām, eglēm
un ozoliņiem apaudzis
Lazdu kalniņš, kur apkārtējo māju iedzīvotāji svinēja
Līgo svētkus,” vēsta Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova.

Savukārt pēc Pirmā pasaules kara kalniņā ierīkota šautuve.
1960. gados tika aktualizēts jautājums par Lazdu kalniņa sakopšanu. “Katram alūksnietim izsniegs īpašu apliecību, kurā ierakstīs viņa veikumu pilsētas labā. Šodien cilvēki jau strādā. Celtniecības un remonta iecirkņa strādnieki uzposa Lazdu kalniņu un iztīrīja tam piegulošo pļavu,” tā ziņots 1967. gada 16. jūnija “Oktobra Karogā”.
Šajā laikā Lazdu kalniņš kļuva par tīkamu vietu gan atpūtas tīkotājiem, gan arī sportot gribētājiem. Padomju periodā Lazdu kalniņā aktīvi darbojās arī pensionāri – pavasaros rīkojot talkas, bet vasarās atpūtas pasākumus. “Alūksnes pilsētas pensionāri jau ilgāku laiku uzņēmušies sava veida šefību par  Lazdu kalniņu,” tā vēsta 1974. gada 27. jūnija “Oktobra Karogs”. Vai arī: “Lazdu kalniņā notika Alūksnes pilsētas pensionāru padomes rīkotie ziedu svētki. Svētkus kuplināja veterāni – pūtēju orķestra dalībnieki. (..). Visi uz svētkiem bijām ieradušies ar ziediem(..). Bijām līksmi, dziedājām, dejojām, jautri un draudzīgi pavadījām pēcpusdienu.” – tā vēstīja 1980. gada 10. jūlija “Oktobra Karogs”.
Tagad purvaines vietā “izaudzis” tirdzniecības nams, bet Lazdu kalniņš palicis tā pavēnī.

Sagatavojusi Sandra Apine

Kategorijas