Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Bērziņu ģimenes māja

Ēka Pils ielā 26 pirmās brīvvalsts laikā zināma kā Bērziņu ģimenes māja. “O. Bērziņš bija tirgotājs, kuram piederēja apavu un ādu veikals Grosmaņu mājā, Pils ielā 23. Muzeja izrakstu kartotēkā var lasīt, ka “tirdzniecības darījumu laikā O. Bērziņš iepazinās ar savu nākamo sievu Olgu Kļaviņu, kura dzīvoja Pils ielā 24. Olgas tēvs Jānis Kļaviņš īpašumu sadalīja divās daļās – gruntsgabals un māja Pils ielā 24 palika meitai Eiženijai, bet otra puse – Pils ielā 26 -  meitai Olgai”. Uz jauniegūtā gruntsgabala Bērziņu ģimene sāka mājas celtniecību,” stāsta Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova.


 Alūksnes muzeja krājumā glabātais būvprojekts vēsta, ka ēku projektējusi arhitekte Elza Meldere - Ziemele, būvprojekts apstiprināts 1938. gadā, un to lūgusi apstiprināt zemes gabala īpašniece Olga Bērziņš. “Mājā atradās gan dzīvojamās istabas, gan arī kurpnieku darbnīca - tirgotava. To Olgai  (tāpat kā aroda prasmes) mantojumā bija atstājis tēvs Jānis Kļaviņš. Pils ielā 26  Bērziņu ģimenes kurpnieku darbnīca pastāvēja arī vācu okupācijas gados un vēl neilgu laiku pēc kara,” stāsta vēsturniece.


 Jāatzīmē, ka O. Bērziņš bija ne tikai tirgotājs, kurpnieks un Amatniecības biedrības biedrs. Par citām viņa prasmēm 2012. gada
24. janvāra “Malienas Ziņu” numurā stāstījis vēsturnieks Jānis Līcis: “Oskara aizraušanās bija glezniecība, ar ko viņš sāka nodarboties 30. gadu vidū, vēl būdams tirgotājs (..). Oskara mājā aiz veikaliņa bijusi maza telpa, kur viņš ar otām darbojies (..). Pie Oskara vienmēr pulcējās arī “amata brāļi” – novadnieki Jūlijs Krastiņš, Arvīds Grībners, Aleksandrs Šutka, Fridrihs Merī, Jānis Selga, Indulis Purens, Arvīds Zābers, debatēdami par mākslu, sāka arī rīkot izstādes. Izstādēs ar dabas skatiem piedalījās arī Oskars. Tas bija pēckara laiks.(..) Pašmācības ceļā Oskars iemācījās arī vijoļspēli un bija arī grāmatu izplatītājs.”
 Izskatās, ka tagad rosīgu saimnieku ziņā vēsturiskā māja tiek atjaunota.

Sagatavojusi Sandra Apine

Kategorijas