Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Sociālās aprūpes centrā „Pīlādži’’ atzīmē Balto galdauta svētkus

Teksts un foto: Ieva Pētersone

2019. gada 4. maijs 09:43

10115

3. maijā pie balti klātiem galdiem, kurus rotāja vāzītēs saliktās tulpes, apsēdās sociālās aprūpes centra ,, Pīlādži’’ klienti, lai kopīgi paēstu čaklo saimnieču- Baibas un Rudītes sarūpēto cienastu, kā arī noklausītos, ko par godu svētkiem sarūpējuši darbinieki.

Ievada vārdus teica centra vadītāja Liene Ūbele. Savā uzrunā viņa sveica klātesošos ar priekšā stāvošajiem svētkiem un uzsvēra, ka balto galdautu svētki simbolizē vienotību savā tautā, ģimenē un mums ir brīvība domāt un runāt, brīvība uzdrīkstēties un darīt. Brīvība izvēlēties, palīdzēt citiem grūtībās. Vadītāja aicināja ar lepnumu un degsmi ikvienam darīt savu darbu, redzēt sāpīgo un neērto. Nepalikt vienaldzīgam pret savu tautu, valsti, novadu un aprūpes centru.

Centra sociālā darbiniece Ieva Vimba nolasīja Daniela Baloža dzejoli „Latvija’’, bet sociālā rehabilitētāja Evija Naudiņa Pētera Brūvera dzejoli „Kur’’.

Bet centra iemītnieks Raimonds ( bijušais aprūpes centra „Alūksne’’ klients) visiem klātesošajiem kā dāvanu uz svētkiem nolasīja savus rakstītos dzejoļus, un beigās visus uzaicināja nodziedāt dziesmu „Pie dieviņa gari galdi’’, kura ļoti iederējās šodienas pasākumā.

Lai arī turpmāk nepatrūktu enerģijas darboties. Paldies visiem par dalību šajā pasākumā, lai spēks un izturība arī turpmāk dzīves dārzā zied!

Godināsim Latvijas neatkarības atjaunošanu!

Kategorijas