Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Lillijas jaunkundzes māja

Ēka Helēnas ielā 60 pirmās brīvvalsts laikā saukta par Odinskij vai Lillijas jaunkundzes māju, bet oficiāli tā reģistrēta kā Sofijas Valerijas Odinskijs īpašums, vēsta Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova.

“Muzeju izrakstu kartotēkā pieejamas savulaik aktīva sabiedriskā darbinieka O. Siseņa atmiņas, kurš stāstījis, ka “Pirmā pasaules kara laikā komunisti Lilliju aizveduši uz Krieviju un viņa vairs nav atgriezusies”. Šo informāciju papildina 1931. gada 4. jūnija “Malienas Ziņu” izdevums: “Beidzot atzīta par mirušu Alūksnes namīpašniece Lillija Odinskijs, kuru no Latvijas atkāpjoties, lielinieki sev aizveda līdzi kā ķīlnieci un no kuras līdz šim piederīgie nav saņēmuši nekādas dzīvības zīmes, lai gan arvien cerēja uz viņas atgriešanos dzimtenē, jo trūka jebkādu pierādījumu, ka lielinieki viņu noslepkavojuši. Tagad, pēc 10 gadiem, arī šīs pēdējās cerības piederīgiem zudušas, un viņi grib apstiprināties par mantiniekiem uz pazudušās īpašumu - namu Valmieras pulka ielā. Pie mantojuma pārņemšanas tomēr paredzama tiesāšanās, jo kāda svešā pilsone uzrāda L. O. 1918. gadā Maskavā rakstītu testamentu, kurā viņa visu savu mantu novēl šai pilsonei. Šī testamenta īstenību un pareizību piederīgie apšauba, jo L. O. par to nekad neesot ieminējusies,”” ar neparasto stāstu, kas saistīts ar mājas īpašnieci, iepazīstina Z. Pavlova.

Vēsturniece piebilst, ka turpmāko notikumu gaita par īpašumtiesību jautājuma atrisināšanu muzeja izrakstu kartotēkā nav pieejama, bet par ēkas iemītniekiem var spriest pēc pirmās brīvvalsts laika sludinājumiem. Piemēram, 1928. gada 9. februāra “Malienas Ziņās” var lasīt: “Apbūves gabalu meklēju pirkt, var būt ar iesāktu būvi. Helēnas ielā 60. A. Orniņš.” Savukārt 1931. gada 12. februāra “Malienas Ziņās”: “Tiek izrentēta saimniecība no 35 pūrvietām aramas zemes. Pieprasīt Valmieras pulka ielā Nr. 60, pie Rūsis.”

Kategorijas