Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Jūnijs - izlaidumu laiks

Ilze Līviņa

2019. gada 2. jūlijs 10:36

353

Alūksnes Kultūras centrā 15. jūnijā notika Alūksnes novada vidusskolas 2018./2019. mācību gada 9. un 12. klases izlaidums. Kādi tad ir bijuši šī gada absolventi?

Ļoti aktīvi valsts aizsardzības aktivitātēs šo gadu laikā ir iesaistījusies Marta Dzelzskalēja - Kalēja, Amanda Gonšteina, Ernests Kristiāns Jantons, Edijs Bizjukovs un Enijs Bizjukovs, Sinita Deksne - Mironova, Laura Goldberga, Aleksa Gonšteina, Rinalda Hanarina, Andijs Ločmelis. Abas klases ar lielu atbildības izjūtu piedalījušās visās Lāčplēša stafetēs novembrī.
Dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījās Dace Sisene, Eva Beāte Garā.
Paralēli mācībām aktīvi skolas sporta dzīvē un ar labiem panākumiem dažādās sacensībās piedalījušies un popularizējuši Alūksnes un Latvijas vārdu Elvis Kārkliņš, Nauris Bilinčuks, Kristaps Pavlovskis, Marta Dzelzskalēja - Kalēja, Kristīne Akimočeva, Kristaps Deksnis.
Savukārt muzikālajā jomā savu meistarību spodrinājuši, absolvējot Alūksnes Mūzikas skolu, Eva Beāte Garā, Sinita Deksne - Mironova, Elvis Kārkliņš, Ernests Kristiāns Jantons. Beāte un Ernests savu varēšanu pierādījuši, nesot Alūksnes vārdu ārpus novada robežām kā Alūksnes orķestra dalībnieki.

Kopā ar deju kolektīvu “Enku Drenku” uzstājies Gvido Rendijs Driķis.
Aleksa Gonšteina, Rinalda Hanarina, Sinita Deksne - Mironova, Eva Beāte Garā, Laura Goldberga un Marta Dzelzskalēja - Kalēja paralēli mācībām ieguva arī Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas projekta “Esi Līderis!” apliecības par programmas apguvi.
Jūrniecības konkursā “Enkurs” sevi un skolas vārdu aktīvi pieteica vairāki 12. klases skolēni.
Skolas pašpārvaldē aktīvi darbojās Linda Priede un pasākumus fotogrāfijās iemūžināja Marta Dzelzskalēja - Kalēja.
Savukārt skolas pasākumus atbalstīja, par skaņu un gaismu tajos pašaizliedzīgi rūpējās brāļi Edijs un Enijs Bizjukovi, Renārs Pudņiks, Deniss Aleksandrs Locenieks.

Skolas Goda grāmatā 2019. gada 15. jūnijā ierakstām:
par augstiem sasniegumiem mācībās, aktīvu un ar augstiem sasniegumiem novērtētu dalību mākslinieciskajā pašdarbībā un mērķtiecīgu dalību Jaunsardzē un Zemessardzē - Ernests Kristiāns Jantons. Ernests šogad par godu Latvijas valsts simtgadei saņēma arī Finanšu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, VAS “Latvijas Loto” kopā īstenotā unikālā projekta finansiāli atbalstīto vienreizējo stipendiju, kuru saņem spožākie vidējo mācību iestāžu absolventi.
Par augstiem sasniegumiem mācībās - Dace Sisene, Nauris Bilinčuks.
Par augstiem sasniegumiem mācībās un aktīvu sabiedrisko darbu - Linda Priede.
Par aktīvu sabiedrisko darbu, atbildīgu iesaistīšanos Jaunsardzē - Marta Dzelzskalēja - Kalēja.
Par aktīvu un godprātīgu sabiedrisko darbu - Edijs Bizjukovs, Enijs Bizjukovs.
Par augstiem sasniegumiem un skolas vārda popularizēšanu sporta sacensībās - Kristaps Deksnis.
Sveiciens visiem absolventiem, viņu vecākiem, vecvecākiem! Lai veiksmīgs turpmākais izglītības ceļš!
Ilze Līviņa, skolas direktore

Kategorijas