Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Jubilāru balle sociālās aprūpes centrā,, Pīlādži’’ kopā ar solisti Sintiju Krauju

Teksts un foto: Ieva Pētersone

2019. gada 30. augusts 08:33

5784

Šodien sociālās aprūpes centrā ,,Pīlādži’’ kopīgajā jubilāru ballē uzstājās ar koncertu ,,Ieklausies jo bērns dzied’’ soliste Sintija Krauja ar savu skolotāju Lilitu Spirku no Liepnas.

Šajā mēnesī bija seši jubilāri. Pirmais jubilāru kamolu ietina Valnetīns Hodovs, viņam sekoja viens pēc otra- Anita Āboliņa, Aleksejs Ivanovs, Anna Dobrinova, Valerians Pujats, Jānis Buivids. Dažādu iemeslu dēļ pie jubilāru galda apsēdās J. Buivids, un Anna Dobrinova. Pārējie bija gaviļnieku viesi. Pasākumu atklāja centra sociālā rehabilitētāja Evija Naudiņa ar dzejas rinndām ,,Kā gadi nāk un aizsteidzas, tā paši nākam ejam, kā gada laiki pārgrozās, tā smaidām- asras lejam. Un pavasars un vasara brauc ātri it kā ratos. Vēl dažam viss ir jādara, bet sarma mirdz jau matos.’’ Centra vadītā Liene Ūbele jubilārus sveica ar ziediem, arī tos, kuri nebija uz vietas.

Jaunā soliste iepriecināja klausītājus ar desmit dziesmām. Kā pirmā izskanēja Liepnas himna( Indulis Blumfelds), pēc tam sekoja latviešu tautas dziesma ,,Mēnestiņs nakti brauca’’( Samanta Skrūzmane),, Dod, Laimiņa! – Dace Robule. ,,Klusēšana zelts’’- Dace Robule. Latviešu tautas dziesma ,,Novij man, māmuliņa’’, ,,Jautrais dancis’’, Latviešu tautas dziesma ,, Trīcēj kalni, skanēj meži’’, ,,Rūķija’’- Dace Robule) ,,Pazaudētais mēnestiņš’’- Uldis Marhilēvičs ,, Veltījums’’- Dace Robule

Dziesmas mijās ar Ārijas Elksnes dzeju Lilitas Spirkas lasījumā.

Pēc skanīgā koncerta sekoja cienasts, kurā dalību ņēma arī Sintija un viņas skolotāja.

Klienti vēlreiz pateicās dziedātājai un mēneša jubilārs Jānis Buivids vēlējās kopā ar Sintiju nofotografēties.

Uz tikšanos ziemassvētkos!

Kategorijas