Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Alūksnes elektrifikācija

“Alūksnes muzeja izrakstu kartotēkā var atrast informāciju, ka pirmās ziņas par Alūksnes ielu apgaismošanu attiecas uz Roberta Šlosa uzņēmumu.

Tas  bija pirmās brīvvalsts laika Alūksnes un apkārtnes lielākais un priekšzīmīgākais rūpniecības uzņēmums, kura ražotnē ierīkotas vilnas un linu vērptuves, kokzāģētava un tvaika dzirnavas, kā arī elektrostacija,” šajā rubrikā vēsturniece Zanda Pavlova mums sniedz ieskatu Alūksnes elektrifikācijā pirmās brīvvalsts laikā.

Sākotnēji Alūksnē tika apgaismotas tikai atsevišķas ielas vai to daļas. Vēsturnieks Jānis Līcis rakstījis, ka, piemēram, “Pils ielu apgaismot sāka 1921. gada rudenī. Pirmā spuldze bija tieši pie Krievana mājas (Nr. 16), nākamās - stabā pie mācītāja muižas, uz līkuma pie 44. nama un Pils un Dzirnavu ielas krustojumā. Vēl dažas spuldzes (lampas) bijušas stacijas virzienā uz citām ielām. Vēlāk, protams, ielas apgaismošanu krietni uzlaboja.”

Būtiskākas pārmaiņas elektrifikācijā tika ieviestas pagājušā gadsimta 20.  gadu otrajā pusē. Šajā laikā Alūksnes domes sēdēs bieži tika aktualizēts jautājums par pilsētas elektrifikācijas līguma noslēgšanu ar konkrētu privātuzņēmēju. 1926. gadā šīs tiesības ieguva R. Šloss, izkonkurējot uzņēmējus A. Ringu un G. Kociņu. 1933. gada “Vidzemes Vēstnesis” Nr. 238 iedzīvotājiem ziņojis: “Elektrību ielu un dzīvokļu apgaismošanai un darba spēkam dod Roberta Šlosa elektriskā stacija, kura darbojas teicami un bez traucējumiem. Apgaismošanas tarifs lētāks pret kaimiņu pilsētām – 32 sant. kilov. stunda, bet citviet 40 – 48 sant.”


Būtiskas pārmaiņas elektrifikācijā notikušas arī nākamajā desmitgadē. Piemēram, 1936. gada “Malienas Ziņās” Nr. 563 norādīts, ka “ceļu apgaismošana pārlikta no dzelzs uz kapara vadiem līnijā no Valmieras pulka ielas pa Dārza ielu līdz stacijai”. Savukārt pētījumā “Alūksnes pilsētas apbūves attīstība 1920. - 1940.” vēstīts, ka “1937. gadā Alūksnes pilsētas valde noslēdza jaunu līgumu ar rūpnieku R. Šlosu par elektrības piegādi pilsētai nepārtraukti 24 stundas diennaktī gan darbdienās, gan arī svētku un svinamajās dienās, par to nepaaugstinot cenu. 1938. gadā Alūksnes pilsētas valde piešķīra elektrības koncesiju R. Šlosa uzņēmumam pilsētas robežās vēl uz 10 nākamajiem gadiem par 6000 Ls gadā”.


Kategorijas