Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Kioski – pilsētvides elegance

Gluži kā mūsdienās, arī senāk Alūksnes tirgotavu sarakstā ierindojās mazie kioski un paviljoni. Daži no tiem graciozi iekļāvās pilsētvidē, piemēram, skvēros un parkos, savukārt daži pavisam necili pieslējās lielajiem namiem ielu krustojumos vai pieturvietās.
“Skatoties pirmās brīvvalsts laika fotogrāfijas, divus elegantus paviljonus var redzēt “pilsētas sirdī” - pie Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas. Par tiem jau esam stāstījuši iepriekšējās rubrikās. Savukārt viens, kā liecina muzeja krājumā glabātais būvprojekts, uzcelts uz Lielā Ezera un Tirgotāju ielas stūra un piederējis K. Zemītim,” stāsta Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova. Šo informāciju papildina sludinājumi periodikā, kuros norādīts, ka jaunuzceltā būve ir laikrakstu kiosks. ““Malienas Ziņas” agrākie numuri vēl dabūjami K. Zemītis kioskā Alūksnē” - tā var lasīt 1942. gada 12. februāra vietējā preses izdevumā.


“Būvprojektā redzams, ka jaunceļamais kiosks izmēru un projekta ziņā bijis ļoti vienkāršs. Tas projektēts kā koka būve ar skārda jumtu vien 2,40 x 2,20 kvadrātmetri. Par kioska īpašnieces nedienām padomju gados var lasīt laikraksta “Padomju Alūksne” slejās, kas atklāj, ka pārdevēja sevis maskēšanas nolūkos turēja laikraksta kiosku, bet galvenām kārtām kioskā pārdeva valsts rūpniecības preces,” stāsta vēsturniece.


Paviljonu un kiosku skaits un piedāvātā prece dažādos laikos bijusi atšķirīga. Piemēram, 1930. gadā avīžu kiosks Alūksnē tikai viens, 1933. gadā - divi. “Te jāpiemin kāds raksts 1933. gada “Vidzemes Vēstneša” 242. numurā. Tajā norādīts, ka  abi Alūksnes avīžu kiosku īpašnieki bijuši nemierā ar pilsētas domes pieņemto likumu, kas atļaujot grāmatu veikaliem, kas tirgojas ar laikrakstiem, atvērt savus veikalus laikrakstu izdalīšanai vakaros arī no 20.30 līdz 21.30. Pieņemtais domes lēmums draudot kiosku īpašniekus pilnīgi izputināt. Līdzīgas privilēģijas neesot grāmatveikaliem nevienā pilsētā. Kiosku niecīgās peļņas galvenais avots esot laikraksti, it īpaši vakaros, kad tie tikko atvesti,” stāsta vēsturniece, piebilstot, ka šis nelielais ieskats mazo kiosku darbībā vēl papildināms.

Kategorijas