Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Malienas tautas nama vokālais ansamblis ,,KVANTO’’ ar svētku koncertu SAC ,,Pīlādži’’

Teksts un foto: Ieva Pētersone

2019. gada 16. novembris 15:43

7113

16. novembrī sociālās aprūpes centrā ,,Pīlādži’ par godu Latvijas proklamēšanas 101 gadadienai svētku koncertu sniedza Malienas tautas nama vokālais ansamblis ,,KVANTO ,, ar deviņu dziedātāju lielu grupu(Inese, Dace, Saša, Aivars, Agris, Arnis ,Baiba, Jana, Aivita) Ievada vārdus teica Inese. Koncerts sākās ar ,,Dievs, Svēti Latviju’’, kuras laikā klātesošie, kuri varēja piecēlās kājās. Pēc tam sekoja dziesmas ,,Cielaviņa’ ’,,Kurmīts sturmē apakšzem’’ ,,Silta sirds’’, ,,Pasaule, pasaulīt!’’, ,,Aicinājums’’, ,,Divi krasti’’, ,,Pazust mākoņos’’ un koncerta izskaņā pēc Ineses laba vēlējumiem sekoja dziesma ,,Svētvakars.

Pēc pateicības vārdiem no klātesošo puses un aicinājuma braukt atkal, mājinieki neizklīda jo valsts svētkiem par godu čaklākos sabiedriskā darba darītājus ar Pateicības rakstiem sveica centra vadītāja Liene Ūbele.

Tie bija Vilis Zvaners, Andrejs Zivtiņš, Aldonis Kozilāns,Pjotrs K;laviņš, Guntis Stilve, Marija Smirnova, Zintra Cvetkova, Ilga Moisejeva, Aina Šterna, Aida Auziņa, Valda Tomsona, Ņina Stere, Antoņina Purmalīte, Biruta Ārija Šuvcāne, Ilze Skangale un Jānis Buivids, viņš rūpējas par spārnotajiem draugiem.

Pateicoties tādām ņiprām dziedātājām kā Ilzei Skangalei, Aidai Auziņai,Dzidrai Cepurniecei, Antrai Maziņai un Veltai Gailei ir izveidojies neliels ansamblītis ,,Pīlādzītis’’, arī viņas saņēma Pateicības raktus.

Paldies visiem! Lai skaisti mierpilni svētki! Dievs svēti Latviju!  

Kategorijas