Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Karjeras izglītības pasākumi

Jau ceturto mācību gadu skolā tiek īstenots Eiropas sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura laikā izglītojamiem piedāvā iespēju tuvāk iepazīt darba pasauli, veikt izglītības iespēju izpēti un darba pasaules izzināšanu.
Tāpat arī katram izglītojamam personīgi veikt savu pašnovērtēšanu un tālākā karjeras lēmuma pieņemšanu sadarbībā ar pedagogu karjeras konsultantu vai Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāles darbinieku - karjeras konsultantu.

Meistarklases un sarunas skolā
Karjeras pasākumi izglītojamiem tiek piedāvāti uz vietas skolā – radošās meistarklases, lektoru vadītas nodarbības, saruna - diskusija ar profesionāli. Vecāko klašu izglītojamie dodas uz dažādu jomu uzņēmumiem, kā arī tuvāk iepazīstas ar mācību iestādēm, to mācību vidi.
Šajā mācību gadā plānots sākumskolas un pamatskolas posma izglītojamiem iepazīties ar ražošanas uzņēmumiem, to darba vidi un  strādājošiem nepieciešamo izglītību/profesiju. Vidusskolas posma izglītojamie iepazīsies ar darba un izglītības iespējām Valmierā. Lai vieglāk būtu veikt tālāko karjeras izvēli, 5. - 12. klašu izglītojamiem piedāvās karjeras lēmuma pieņemšanas/pašvērtējuma veikšanas nodarbības kopā ar speciālistiem.

Izzina nākotnes profesijas
Kā katru gadu oktobrī skolā organizēja “Karjeras nedēļas 2019” aktivitātes. Šo aktivitāšu galvenā tēma bija “Nākotnes profesijas”, kuru laikā izglītojamie zīmēja, līmēja un diskutēja par iespējamajām nākotnes profesijām. 16. oktobrī sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Alūksnes filiāles karjeras konsultantēm organizējām pasākumu - diskusiju “Nākotnes profesijas”, kurā piedalījās Ziemeru un Strautiņu pamatskolas un Alūksnes novada vidusskolas 6.,7.,8.,10. klašu skolēni. Sarunas viesi tika izraudzīti no dažādām jomām, lai kopā ar izglītojamiem pārrunātu viesu izvēlētās profesijas iespējas nākotnē. Paldies jums, Nadīna Dudare, Madara Zaķe, Ieva Pamils - Pamiljena, Andri Naļimov, par atsaucību un dalīšanos ar savu pieredzi! Sanitai Rušķei un Kristīnei Virkai paldies par diskusijas vadīšanu! Paldies SIA “Linden” kolektīvam par atsaucību un doto iespēju jauniešiem iepazīties ar darba vidi uzņēmumā.

Paldies par atbalstu
Karjeras izglītības piedāvāto iespēju īstenošanā ar ieinteresētību un finansiālu atbalstu iesaistās Alūksnes novada uzņēmējdarbības atbalsta centrs, dodot 50% līdzfinansējumu vecāku maksājumam programmā “Starts” (7. - 9. klases dalībniekiem), vidusskolas posma izglītojamiem sniedzot iespēju 15. oktobrī  apmeklēt “Panākumu Universitātes” nodarbības, 31. oktobrī piedalīties Uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē “Uzdrīksties uzvarēt”. Paldies Mārai Saldābolai par ieinteresētību!
Kopā mēs varam paveikt daudz, dodot iespēju izglītojamiem izpētīt un atrast savu nākotnes profesiju.


Kategorijas