Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Alūksnes slimnīca laikmetu griežos

20. gadsimta 30. gados Alūksnē aktualizējās jautājums par slimnīcas atvēršanu, jo tuvākā apriņķa slimnīca bija Valkā, bet uz vietas praktizējošo ārstu pakalpojumi un aptiekās pieejamās zāles bija dārgas.
“Alūksnes muzeja izrakstu kartotēkā pieejama informācija, ka sākotnēji slimnīcas vajadzībām ierādīta Pareizticīgo draudzes ēka Tirgotāju ielā 14, kur tā atradās līdz 1927. gadam. Kad draudze telpas uzteica, tā pārcelta uz Šloskrogu. Drīz vien nepiemērotu telpu dēļ slimnīca slēgta. Meklēts jauns risinājums, un Valkas apriņķa valde no uzņēmēja E. Ellenberga par 38 000 latu nopirka bijušo Alūksnes proģimnāzijas ēku


O. Vācieša ielā,” stāsta Alūksnes muzeja vēsturniece Zanda Pavlova. Detalizētāku informāciju par šo laiku var atrast 1983. gada 18. jūnija “Oktobra  Karogā”. “1932. gadā atklāja jauno slimnīcu. Sākotnēji tajā bija 3 nodaļas: ķirurģijas, sieviešu un terapeitiskā. Vietas gan bija tikai 36.(..) Personāls bija neliels - slimnīcas direktors, viena māsa, piecas slimo kopējas, sanitārs un saimnieciskais personāls. Slimnieku ārstēšanā piedalījās arī pieaicinātie ārsti.


Jāpiebilst, ka Alūksnē slimniekus ārstēja arī privātie, slimokases un apriņķa valdes algotie ārsti. “Interesants ir fakts, ka, piemēram, 1932. gadā vizīte pie ārsta maksāja pusotra lata, bet nakts pakalpojumu takse bija dubulta,” stāsta vēsturniece.
Slimnīca kalpoja Alūksnes un apkārtnes iedzīvotājiem līdz 60. gadiem. Padomju periodikas slejās var lasīt, ka 1960. gadu sākumā uzcelts jauns, moderni aprīkots zonālās slimnīcas korpuss ar 110 pacientu vietām, kas sniedza neatliekamo un plānveida palīdzību Alūksnes rajona iedzīvotājiem dažādos profilos. Izvērtējot tā laika aktualitātes un sasniegumus, 1967. gada 7. novembra “Oktobra Karogā” teikts: “Pats galvenais sasniegums ir jaunā, labi iekārtotā slimnīca. Te ir visi nepieciešamie kabineti ar modernu aparatūru. Palielinājies vietu skaits, tagad slimnīcā ir 135 gultas. Mūsu terapeitiskajā nodaļā varam uzņemt par 13 slimniekiem vairāk nekā agrāk.”
Arī mūsdienās slimnīca nodrošinājusi savu pastāvēšanu, un, kā var lasīt “Alūksnes un Malienas Ziņu” lappusēs, – arvien attīstās.


Kategorijas