Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Brīvpieejā atvērts portāls "Periodika.lv"

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 26. marts 08:00

180

Līdz šī gada 14. aprīlim brīvā piekļuvē ikvienam interesentam pieejama Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) periodisko izdevumu krātuve "Periodika.lv". Tajā apkopoti vairāk nekā 1400 laikrakstu un žurnālu digitālās versijas – no 1748. gada līdz mūsdienām, informē bibliotēka.


Līdz šim portāls "Periodika.lv" autortiesību ierobežojumu dēļ pilnā apjomā bija pieejams Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasītavās un Latvijas publiskajās bibliotēkās jeb "Gaismas tīklā" – vienotajā valsts bibliotēku informācijas sistēmā. Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kad lielākā daļa bibliotēku ir slēgtas, tādējādi liedzot iespēju piekļūt, piemēram, studijās un pētniecībā noderīgai informācijai, pieņemts lēmums periodisko izdevumu saturu padarīt brīvi pieejamu. Tas kļuvis iespējams, pateicoties AKKA/LAA (Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra / Latvijas Autoru apvienība) izsniegtajai licencei un Kultūras ministrijas (KM) atbalstam.


LNB pievienojusies arī KM informatīvajai kampaņai "#Ēkultūra", papildus portālam "Periodika.lv" šobrīd piedāvājot attālināti izmantot vēl 11 citas LNDB kolekcijas vietnē "Digitālā bibliotēka", kā arī vairāk nekā 20 pilntekstu ārvalstu abonētās datubāzesNacionālo enciklopēdiju, kā arī lekciju, diskusiju, konferenču, lasījumu un cita veida audio un video saturu LNB sociālajos tīklos.

Lai iegūtu individuālo piekļuvi (ja tādas vēl nav) tiešsaistes datubāzēm, LNB lasītājiem, kuriem ir lasītāja karte, jāaizpilda iesniegumsun ieskenētā vai nofotografētā veidā jānosūta uz konsultants@lnb.lv.

Kategorijas