Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Aicina pieteikties “Karjeras atbalsta balvai – 2020”

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 8. aprīlis 07:22

19

Lai izteiktu atzinību karjeras attīstības atbalsta jomā iesaistītām personām par izcilu veikumu un sasniegumiem, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) līdz š.g. 30. maijam aicina pretendentus pieteikties “Karjeras atbalsta balvai – 2020”.

Konkursā izcilu veikumu un sasniegumus karjeras attīstības atbalsta sistēmas īstenošanā 2019.gadā var pieteikt fiziskas vai juridiskas personas, kuru profesionālajā darbībā ietilpst viens vai vairāki karjeras attīstības atbalsta sistēmas elementi.

Konkursā aicināti pieteikties pretendenti, kuru veikums izpaudies kā atsevišķa aktivitāte karjeras izglītībā un/vai karjeras konsultācijās, un/vai informācijas sagatavošanā: izstrādāta publikācija, pētījums, tīmekļa vietne, izglītojoša programma, informācijas vai diagnostikas rīks, metodiskais līdzeklis vai materiāls, īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums, sniegts karjeras attīstības atbalsta pakalpojums, tai skaitā sociālās atstumtības riskam pakļautām personu grupām, u.c
 
Pretendentu veikumu un sasniegumus vērtēs saskaņā ar Karjeras attīstības atbalsta sistēmas koncepcijā norādītajiem karjeras attīstības atbalsta sistēmu veidojošiem pamatelementiem:
    • informācija (sagatavošana un sniegšana);
    • karjeras izglītība (pakalpojumi, kursi, programmas);
    • karjeras konsultācijas (palīdzība karjeras plānošanā, profesionālās piemērotības noteikšana, darba izmēģinājumi, darba meklēšanas un darbā noturēšanās prasmju apguve).

Piesakoties konkursam, pretendentam jāaizpilda pieteikums un brīvā formā jāpievieno viena vai vairākas darba devēja vai klienta atsauksmes par konkursā pieteikto veikumu.

VIAA mājaslapā pieejams konkursa nolikums un pretendenta pieteikums.  

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. maijs.

Aizpildīts un skenēts pieteikums un atsauksme jānosūta uz e-pasta adresi info@viaa.gov.lv vai jāiesniedz to personīgi, vai jānosūta pa pastu uz adresi: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 ar norādi Konkursam „Karjeras atbalsta balva – 2020”.

Uzvarētāji tiks apbalvoti Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas (IAEVG) konferences laikā Rīgā.

Karjeras balvas konkurss ir VIAA iniciatīva un to atbalsta Eiropas Komisijas Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance programma.

Kategorijas