Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Izsludināts Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas konkurss

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 8. aprīlis 09:08

44

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai pašvaldību iestādes un organizācijas, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kas īstenojušas pasākumus uzņēmējdarbības sekmēšanai Latvijā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2020”.

Projektus konkursam var iesniegt līdz š.g. 31. maijam Ekonomikas ministrijā. Žūrijas galvenā balva tiks piešķirta visradošākās un iedvesmojošākās uzņēmējdarbības veicināšanas idejas autoriem katrā nominācijā.

Konkursa mērķis ir apzināt un novērtēt visveiksmīgākos uzņēmējdarbības un uzņēmumu veicinātājus visā Eiropā, īpaši izcelt uzņēmējdarbības labāko politiku un labāko praksi, veidot izpratni par uzņēmējdarbības pievienoto vērtību, kā arī iedvesmot potenciālos uzņēmējus.

Uzņēmējdarbības veicināšanas projektus var pieteikt sešās kategorijās:

    • Uzņēmējdarbības gara veicināšana, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas veicina uzņēmējdarbības domāšanas veidu, īpaši jauniešu un sieviešu vidū.
    • Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iniciatīvas, kas palīdz uzlabot uzņēmējdarbību, vadību un darbinieku prasmes.
    • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana, kurā tiek vērtēta valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa inovatīva politika, kas veicina uzņēmumu veidošanu un attīstību, vienkāršo uzņēmumiem paredzētās likumdošanas un administratīvās procedūras, kā arī īsteno principu “vispirms domāt par mazajiem uzņēmumiem”, tādējādi rūpējoties par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
    • Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai, kurā tiek vērtēta politika, kas valsts, reģionālajā vai vietējā līmenī mudina uzņēmumus — īpaši mazos un vidējos — izmantot Eiropas Savienības un pasaules tirgus sniegtās iespējas.
    • Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai, kurā tiek vērtētas valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa pamatnostādnes un iniciatīvas, kas sniedz maziem un vidējiem uzņēmumiem palīdzību piekļūšanai videi nekaitīgam tirgum un palīdz tiem efektīvāk izmantot resursus, piemēram, palīdzot iegūt “zaļo kvalifikāciju”, veicinot sadarbību un nodrošinot finansējumu.
    • Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība, kurā tiek novērtēti valsts, reģionālo vai pašvaldības iestāžu vai valsts un privātā sektora sadarbības pasākumi, kas sekmē uzņēmumu sociālo atbildību mazajos un vidējos uzņēmumos. Šajā kategorijā tiks novērtēti arī centieni sekmēt uzņēmējdarbību mazākaizsargātajās grupās, piemēram, bezdarbnieku, legālo migrantu, cilvēku ar īpašām vajadzībām un etnisko minoritāšu vidū.

Nacionālā līmeņa atlasei pretendentiem līdz š.g. 31.maijam ir jāaizpilda Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē pieejamā pieteikuma veidlapa (latviešu un, vēlams, angļu valodā) un jānosūta Ekonomikas ministrijai uz adresi Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija vai elektroniski uz e-pastu elina.petersone@em.gov.lv. Papildu informācija par konkursu un pieteikuma anketa pieejama Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Konkursam ir divas atlases kārtas – vispirms nacionālā līmeņa atlases kārta, kuru Latvijā organizē Ekonomikas ministrija, pēc tam Eiropas mēroga atlase, kurā augsta līmeņa žūrija izvēlēsies piecus uzvarētājus. Nacionālā līmeņa divi uzvarētāji līdz š.g. 3. jūlijam tiks paziņoti un nominēti Eiropas līmeņa konkursam. Konkursa uzvarētājus pasludinās apbalvošanas ceremonijā 2020.gada novembrī Berlīnē, Vācijā.

Konkurss “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balvas” no 2006. gada apbalvo izcilas iniciatīvas, kas valsts, pašvaldību un reģionālā līmenī atbalsta uzņēmējdarbību. Kopš konkurss ir uzsācis savu darbību tajā ir piedalījušies vairāk nekā 4000 projekti, kā rezultātā izveidojušies vairāk nekā 10 000 jaunu uzņēmumu.

2019. gada konkursa “Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva” finālam no Latvijas tika izvirzīta Ekonomikas ministrijas iniciatīva “Konsultē vispirms” un Latvijas Korporatīvās sociālās atbildības platformas projekts “Atbildīga biznesa vēstneši”. Eiropas Komisija iniciatīvu “Konsultē vispirms” atzinusi par vienu no labākajiem šādiem projektiem Eiropas līmenī.

Kategorijas