Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pirmdien informēs par nākamā mācību gada vispārizglītojošo skolu piedāvājumu vidusskolās

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 17. aprīlis 07:35

317

Pirmdien, 20.aprīlī, tiešsaistes preses konferencē informēs par vispārizglītojošo skolu piedāvājumu vidējās izglītības pakāpē nākamajā mācību gadā, "Alūksniešiem.lv" uzzināja aģentūrā Leta.

Jau ziņots, ka no 1.septembra skolēniem, kas sāks mācības 10. klasē, mainīsies veids, kā mācības ir organizētas. Aptuveni 30% mācību laika, visvairāk 12.klasē, jaunieši varēs veltīt tiem mācību priekšmetiem, kuri viņus īpaši interesē, - mācīties tos padziļināti vai apgūt brīvas izvēles specializētos kursos.

Lai to īstenotu, skolas Latvijā šobrīd veido savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Skolām skolēnu izvēlei jāpiedāvā vismaz divi mērķtiecīgi izveidoti padziļināto kursu komplekti ar trim padziļinātiem kursiem katrā no tiem.

Pirmdien plkst.12 preses konferencē kompetenču pieejā balstītās izglītības satura izstrādātāji informēs par tendencēm, kādas vērojamas, skolām plānojot vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu saskaņā ar "Skola2030" un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) šī gada februārī organizētās aptaujas rezultātiem. Aptaujā piedalījās 264 skolas visā Latvijā, kuras 2020./21. mācību gadā plāno piedāvāt programmas vidējās izglītības pakāpē.

Preses konferencē piedalīsies Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks, "Skola2030" mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa un Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Pilnveidoto mācību saturu vidusskolā plānots ieviest pakāpeniski visās Latvijas skolās, sākot no 2020.gada 1.septembra 10.klasē, no 2021.gada 11.klasē un no 2022.gada 12.klasē.

Kā ziņots, valdība pērn septembrī pieņēma IZM izstrādāto jauno vispārējās vidējās izglītības standartu, kurā skolām jau no nākamā gada būs jāveido savs piedāvājums ar padziļināto kursu komplektiem.

Vidējās izglītības sistēmas modeļa un satura izmaiņas, kas pilnībā stāsies spēkā 2021.gadā skars vidusskolēnus, pedagogus un izglītības iestādes. Tas ir turpinājums jau iesāktajai pakāpeniskajai pārejai uz kompetenču pieejā balstīto izglītību, ko šajā mācību gadā sāka īstenot pirmsskolās.

Skolām būs jāpiedāvā padziļināto kursu komplekti un jāizveido savs piedāvājums. Katrai no vidusskolām būs jāpiedāvā vismaz divi izvēļu komplekti ar četriem padziļinātiem kursiem, no kuriem skolēns izvēlēsies trīs. Katru kursu komplektu veidos trīs padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto kursu.

Saistībā ar vienu no padziļinātajiem kursiem skolēniem būs jāīsteno un jāaizstāv patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai sabiedrisko darbu.

Izmaiņas skars arī valsts pārbaudījumus. Kopumā katram skolēnam vidējās izglītības ieguvei būs nepieciešams kārtot piecus eksāmenus - latviešu valodā, svešvalodā (angļu, vācu vai franču), matemātikā un divos no padziļinātajiem kursiem.

Ministrijā norādīja, ka, piemēram, matemātikā skolēnam būs iespēja kārtot valsts pārbaudes darbu divos līmeņos - optimālajā vai augstākajā. Tas ļaus izglītības iestādei piedāvāt skolēna prasmēm un apgūstamo mācību stundu skaitam atbilstošāko valsts pārbaudes darbu kārtošanas līmeni.

Pilnveidoto mācību saturu un pieeju skolās ieviesīs pakāpeniski. Šajā mācību gadā izmaiņas skar pirmsskolu, savukārt nākamajā mācību gadā izmaiņas skars pirmsskolu, pirmās klases skolēnus, kā arī ceturtās, septītās, un desmitās klases skolēnus. 2021.gadā izmaiņas būs arī otrās, piektās, astotās, un vienpadsmitās klases skolēniem, bet 2022.gadā izmaiņas būs ieviestas pilnībā. Tad arī tiks ieviests jaunais centralizēto eksāmenu modelis, kuru kārtos devīto un divpadsmito klašu skolēni.

Kategorijas