Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Skolotāja: attālinātās mācības likušas apgūt dažādus digitālos rīkus

Signe Sēne

2020. gada 7. maijs 08:34

37

Jau gandrīz divus mēnešus teju ikvienam – skolēniem, skolotājiem, vecākiem – savā ikdienā lielāku uzmanību nākas pievērst dažādiem digitālajiem risinājumiem. Taču nav ļaunuma bez labuma. Kā stāsta Siguldas pilsētas vidusskolas programmēšanas skolotāja Ance Kancere, attālinātās mācības skolotājiem likušas apgūt dažādus rīkus, ko gribējies iepazīt jau sen.


Apstāties, izanalizēt un saprast

Ārkārtas situācija mūs visus ir piespiedusi izkāpt no ierastā ikdienas skrējiena un beidzot uzsākt darbu ar tehnoloģijām un rīkiem, ko līdz šim laika un citu resursu trūkuma dēļ neesam lietojuši vispār vai tikpat kā nekad, domājot kādreiz brīvākā brīdī tos apgūt un pilnvērtīgi izmantot. Šobrīd skolas tehnika – planšetdatori un portatīvie datori, kas tika izmantoti tikai atsevišķās stundās, - tiek pielietota ikdienā. Mūsu skolā visiem skolēniem un skolotājiem ir pieejami Microsoft konti un Office 365 sniegtās iespējas. Ļoti priecājos, ka nu ir iemesls to visu ikdienā pielietot un tas vairs nebūs nekas svešs ne skolotājiem, ne skolēniem. Iedomājieties, cik mēs visi būsim auguši digitālo prasmju ziņā! Ļoti ceru un gribu ticēt, ka liela daļa skolotāju šobrīd pielietotos principus integrēs savā darbā arī turpmāk, kad atgriezīsimies ierastajās sliedēs.


Viens no izaicinājumiem, sākoties attālinātajām mācībām, bija apstāties, izanalizēt un saprast, vai un kā skolēni varētu turpināt iesāktos darbus. Sakārtojot domas un pārrunājot situāciju ar skolēniem, nonācām pie secinājuma, ka turpināsim iesākto, lai sasniegtu iespējamo labāko rezultātu un gandarījumu par paveikto. Domāju, ka šajā ziņā ļoti palīdzēja līdzšinējais mācīšanās process, kur lielu daļu darba skolēni veica patstāvīgi un neskaidrību gadījumā izmantoja principu – meklēju pats, jautāju klasesbiedram un tikai tad jautāju skolotājam.Šobrīd lielākais izaicinājums ir sajust to brīdi, kad skolēns ir apstājies kādā darba izstrādes posmā, un pamudināt uzdot jautājumus. Attālināti to izdarīt ir daudz sarežģītāk, nekā esot visiem kopā klasē. Vienlaikus ir daudz jāstrādā pie tā, lai skolēni mācītos uzdot precīzus, detalizētus un konkrētus jautājumus, kas ir jo īpaši nepieciešams, sadarbojoties attālināti.


Mācību vielas apgūšanai plašs rīku pulks

Mācoties programmēt, liela loma mācību procesā ir prasmei formulēt jautājumus un meklēt nepieciešamo informāciju. Tāpēc skolēnus iepazīstinu ar pamata resursiem un dažādiem trikiem, kas var palīdzēt sameklēt atbildes uz jautājumiem. Tam pavisam labi noder Google meklētājs un dažādi video Youtube platformā. 


Dokumentu apmaiņai līdz šim pārsvarā izmantojām E-klasi, jo tā ir pamata darba vide skolotājiem un skolēniem, kur tiek parādītas stundu tēmas, mācību materiāli u.tml. Taču tagad – attālināto mācību laikā – jūtu, ka skolēni novērtē arī MS Teams platformu, ko izmantojam visā skolā. Skolēni saka, ka ir viegli orientēties mācību procesā, jo viss – gan komunikācija, gan uzdevumu iesniegšana – notiek vienuviet.Daudz noderīgas informācijas var atrast vietnē w3schools.com. Skolēniem piedāvāju arī codecademy.com uzdevumus treniņam. Kā labus resursus ievadam algoritmos un programmēšanā izmantoju un rodu idejas no Start(IT) datorikas interneta platformas un sadaļas kursi.startit.lv.


Apgūstot jaunus rīkus, zūd bailes no nezināmā

Manuprāt, ieguvēji attālināto mācību laikā ir visi, bet skolotājiem un skolēniem, kuri jau iepriekš ikdienā izmantoja vai vismaz mēģināja izprast un pētīt dažādus digitālos rīkus un dažādot mācību satura pasniegšanas formas ir zināmas priekšrocības. Arī tad, ja viņiem kādas tehnoloģijas ir jāapgūst no jauna, to ir daudz vieglāk izdarīt, jo ir zudušas bailes no jaunā un nezināmā. Ir daudz lielāka pārliecība par savām spējām. 


Šī situācija ir parādījusi to, ka zināšanu un prasmju iegūšana, kas reizēm var šķist ļoti sarežģīts un laikietilpīgs process, tomēr jebkurā brīdī var noderēt. 21. gadsimts – tehnoloģiju laikmets – ir parādījis sevi visā savā spožumā. Mēs visu laiku esam runājuši par šo laiku un tehnoloģijām kā par nākotni, – te nu tās ir.


Tāpēc vēlos aicināt visas iesaistītās puses pieņemt situāciju un izmantot to kā iespēju un mācīšanās laiku. Iegūtais viennozīmīgi būs noderīgs ikvienam. Īpaši skolēniem, kuri jau šobrīd var gūt ieskatu par to, ar kādām mācību vai darba metodēm nāksies saskarties nākotnē, apgūstot studiju kursus vai darbojoties starptautiskos un Latvijas uzņēmumos vai organizācijās.

Kategorijas