Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pūce: papildu finansējums ceļu būvniecībā ir nozīmīgs ieguldījums reģionālajā attīstībā

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 12. maijs 09:23

61

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) jau šogad uzsāks investīciju programmas izpildi valsts autoceļu sakārtošanai administratīvi teritoriālās reformas ietvaros. Par Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ekonomikas sildīšanai piešķirto papildu finansējumu VARAM sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) radusi iespēju salabot 166 kilometrus autoceļu, līdz ar to nodrošinot vēl būtiskāku ieguldījumu reģionālās nevienlīdzības mazināšanā un attīstības sekmēšanā. Informē Ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Agnese Vārpiņa.


Ministrs Juris Pūce (AP!): “Valdības atbalstītā VARAM prioritāte pašvaldību reformas ietvaros un papildu piešķirtie 75 miljonu eiro ceļu būvniecības veicināšanai Covid-19 radītās krīzes laikā ļauj uzsākt valsts reģionālo un vietējo autoceļu attīstību nekavējoties un rast iespēju atjaunot ceļus papildus par kopējo garumu 166 kilometri.”


Pašvaldību reformas ietvaros tiks sakārtoti sekojoši ceļu posmi: P104 Tukums – Auce – LR robeža (Vītiņi) 9,9 km, P135 Priekule – Vaiņode 15,33 km, P117 Skrunda – Aizpute 6,52 km, P84 Madona – Varakļāni 11,73 km, P95 Jelgava – Tērvete – LV robeža (Žagare) 6,62 km, P103 Dobele – Bauska 8,8 km, P119 Kuldīga – Alsunga – Jūrkalne 1,15 km, P18 Valmiera – Smiltene 9,9 km, P16 Valmiera – Matīši 2,23 km, P9 Ragana – Limbaži posmi 1,92 km un 4,75 km, P30 Cēsis – Madona 9,65 km, P 26 Strenči – Seda 2,4 km, P13 Limbaži – Aloja 12,94 km, P12 Limbaži – Salacgrīva 7,99 km, P17 Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) 8,15 km, P72 Ilūkste – Bebrene – Birži 6,88 km, P55 Rēzekne – Dagda divi posmi 10 km un 9,90 km, P31 Gulbene – Balvi – Viļaka – Krievijas robeža (Vientuļi) 6,14 km, P58 Viļāni – Preiļi – Špoģi 6,18 km, P90 Rīgas HES – Pulkārne 2,08 km,  P85 Rīgas HES – Jaunjelgava 5,45 km, P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 6,4 km, P11 Valmiera – Limbaži – Tūja 3,37 km. Tiks sakārtoti arī tiltu posmi V199 Radziņtalcis – Kundziņi (Ramata) un P32 Augšlīgatne – Skrīveri (Zaube).


Ceļu atjaunošanas darbi turpināsies arī nākamajos gados, atbilstoši VARAM priekšlikumam ceļu atjaunošanā 2021.-2023.gadā ieguldīt aptuveni 300 milj. eiro, atjaunojot ceļu posmu kopējo garumu 865 kilometri, kas atbalstīts  informatīvā ziņojuma “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā” ietvaros.


Ceļu sakārtošana notiks atbilstoši izstrādātajai atjaunojamo valsts autoceļu kartei, kas tapusi sadarbībā ar plānošanas reģioniem, pašvaldībām un VAS “Latvijas valsts ceļi”.


Ņemot vēra, ka valsts autoceļu tīkla attīstība ir saistīta ar administratīvo iedalījumu, tad mērķtiecīga autoceļu attīstība ir svarīga prioritāte sekmīgai administratīvi teritoriālās reformas īstenošanai, neatliekams ieguldījums, lai uzlabotu iedzīvotāju ikdienu - nodrošinātu novada administratīvo centru labāku sasniedzamību un uzlabotu piekļuvi valsts un pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem, darbavietām un būtisks priekšnoteikums ekonomikas un reģionālās attīstības stiprināšanai.


Mobilitāte reģionos un ceļu sakārtošana ir vieno no atbalstāmajiem virzieniem atbilstoši “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021-2027.gadam”, kas ir daļa no pasākumu kopuma reģionu konkurētspējas celšanai un reģionālās attīstības atšķirību mazināšanai.

Kategorijas