Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Reģionālās augstskolas lielākoties neplāno pagarināt akadēmisko studiju gadu

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 21. maijs 12:31

32

Augstskolas lielākoties neplāno pagarināt akadēmisko studiju gadu, liecina aģentūras Leta informācija.

Daugavpils Universitātē (DU) varētu lemt par studija gada pagarināšanu dažām programmām, piemēram, "Fizioterapija", skaidroja augstskolas pārstāve Kristīne Daņilova. Visi gala un valsts pārbaudījumi DU tiek kārtoti, izmantojot video konferenču rīku, tiek veikti to ieraksti, kas jāuzglabā līdz nākamā studiju gada sākumam.

Izlaidumu svinīgie pasākumi Daugavpilī netiek paredzēti.

Studiju gadu nav plānots pagarināt arī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU), aģentūru LETA informēja iestādes pārstāve Lana Janmere. LLU Senātā pieņemts lēmums neatsākt klātienes auditoriju nodarbības 2019./2020.studiju gada pavasara semestrī. Turklāt attālināti tiks organizēti visi studiju kursu noslēguma pārbaudījumi individuālo studiju un pārbaudījumu periodā. 

Ar šo lēmumu arī noteikts mācību un profesionālās prakses organizēt tā, lai tās var veikt attālināti, bet prakses, kuru specifika neļauj veikt tās attālināti, studentiem tiks organizētas līdz 31.augustam.

Taču vēl joprojām tiek meklēti risinājumi absolventu izlaidumu norisei. Ja valdība līdz jūnijam lems par kādu pulcēšanās ierobežojumu mazināšanu, universitātes vadība, ievērojot visus drošības pasākumus, plānos organizēt izlaidumus mazās grupās Jelgavas pils pagalmā.

Liepājas Universitātes pārstāve Simona Laiviniece norādīja, ka augstskola akadēmisko studiju gadu nepagarinās, jo studiju process attālināti notiek veiksmīgi un nav vajadzības akadēmisko studiju gadu pagarināt.

Ventspils Augstskolas rektors Kārlis Krēsliņš norādīja, ka studiju gadu nepagarinās, jo studiju process attālināti norit atbilstoši plānotajiem termiņiem. "Arī visi pārbaudes darbi noritēs attālināti. Tiem studentiem, kuriem nebija pieejami tehniskie līdzekļi, augstskola ir nākusi pretī un nodrošinājusi studentus ar tiem. Laboratorijas darbus, kas jāizpilda augstskolas laboratorijās esam pārplānojuši uz rudens semestri," sacīja Krēsliņš.

Vidzemes Augstskolas akadēmiskā prorektore Maira Leščevica sacīja, ka augstskola ir pieņēmusi lēmumu akadēmisko studiju gadu nepagarināt. "Gan studentu, gan mācībspēku aptauju rezultāti liecina, ka attālinātās studijas norit veiksmīgi. Laikus ir veiktas dažas izmaiņas studiju plānā, tādēļ patlaban nav vajadzības studiju gadu pagarināt," atzina Leščevica.

LETA jau ziņoja, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ieteica augstskolām un koledžām izvērtēt nepieciešamību pagarināt akadēmisko studiju gadu kvalitatīva studiju procesa nodrošināšanai, ja studiju kursus nav iespējams organizēt attālināti, kā arī apsvērt, vai studiju prakses jāpārceļ uz citu akadēmisko gadu, ja tās nevar īstenot attālināti vai to īstenošana nav iespējama drošības apsvērumu dēļ.

Ministrija informēja, ka promocijas darbu aizstāvēšana ir īstenojama, pamatojoties uz grozījumiem, kas aprīlī veikti Ministru kabineta noteikumos par zinātniskā doktora grāda piešķiršanas (promocijas) kārtību un kritērijiem.

Kā vēstīts, studiju procesu attālināti Latvijas augstskolas īsteno kopš šā gada 13.martā, kad visā valstī izsludināja ārkārtējo situāciju.

Kategorijas