Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pūce: prioritāri jāatbalsta projekti, kas rada jaunas darbavietas un ir atbalsts uzņēmējiem

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 22. maijs 09:44

20

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce( AP!) 21. maijā attālinātā video sanāksmē tikās ar „Reģionālo attīstības centru apvienības” (RACA) biedriem. "Alūksniešiem.lv" vēsta ministra padomniece komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumos Agnese Vārpiņa.


Ministrs Juris Pūce: “Šis ir lielas nenoteiktības laiks ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē kopumā. Šobrīd jau varam paredzēt, ka mūs sagaida ekonomikas satricinājumi un jau tagad saskaramies ar lielu bezdarba kāpumu. Gan nacionāla līmeņa politiķu, gan vietējo pašvaldību politiķu atbildība šobrīd ir pieņemt izsvērtus lēmumus – jāattīsta un jāatbalsta projekti, kur redzam iespējami ātru pienesumu tautsaimniecībai. Tas nozīmē jaunas darba vietas, atbalstu uzņēmējiem, dzīves vides un labāku pakalpojumu saņemšanas iespējas iedzīvotājiem.”


Ar RACA biedriem ministrs pārrunāja piedāvājumu efektīvākai Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju izmantošanai, kas būtiski var sekmēt ekonomiskās aktivitātes veicināšanu reģionos pēc Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas beigām, kā arī par prioritārajām jomām, kurām būtu nepieciešams aizņēmums pašvaldības investīciju projektu īstenošanai. Sanāksmes dalībnieki diskutēja par pašvaldību aizņēmumu palielinājums valsts budžetā  150 000 000 eiro, kas pieejams gan ES fondiem gan jaunajai aizdevumu programmai 2020.gadā, ko VARAM izstrādāja un MK apstiprināja 2020.gada 12.maijā “Noteikumi par nosacījumiem un kārtību, kādā pašvaldībām izsniedz valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību. Sanāksmes dalībnieki runāja par VARAM izstrādāto ceļu atjaunošanas un pārbūves piedāvājumu administratīvi teritoriālās reformas kontekstā. 

Lai nodrošinātu mobilitātes iespējas jaunajās pašvaldībās, līdz ar to veicinātu reģionu attīstību, VARAM sadarbībā ar plānošanas reģioniem un “Latvijas Valsts ceļi” izstrādājusi atjaunojamo ceļu karti. Aptuvenās projekta izmaksas ir 300 miljoni eiro. Ceļu atjaunošanas darbus plānots sadalīt trīs posmos, attiecīgi sākotnēji ceļus sakārtot nozīmīgākajos posmos. Ministrs skaidroja, ka šobrīd notiek iezīmēto ceļu posmu sadalīšana projekta īstenošanai pa gadiem, ņemot vērā racionālu projektēšanas tempu un reālas projektētāju jaudas. Turklāt sadarbībā ar Satiksmes ministriju (SM) apzināts, ka par Covid-19 izraisītās krīzes dēļ ekonomikas sildīšanai piešķirto papildu finansējumu SM projektos jau šogad vairāki atjaunojamie ceļa posmi sakrīt ar VARAM izstrādāto karti un līdz ar to tiks uzsākta drīza to pārbūve.


Pašvaldības var sniegt nozīmīgu ieguldījumu ekonomiskās situācijas uzlabošanā pēc COVID-19 izraisītās ekonomiskās lejupslīdes, tāpēc būtiski ir sniegt atbalstu to pašvaldību investīciju projektu uzsākšanai, kas ir īstenojami jau tuvākajā laikā.
RACA ir dibināta 2015.gadā ar mērķi  apvienot 21 Latvijas Republikas novadu, kas Latvijas Republikas Nacionālajā attīstības plānā definēti par reģionālajiem attīstības centriem, lai nodrošinātu biedru sadarbību vienota viedokļa formēšanā attīstības, tiesiskajos,  kā arī citos kopīgos jautājumos un biedru interešu pārstāvību attiecībās ar privātām un publiskām institūcijām valsts un starptautiskā līmenī.

Kategorijas