Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2020./2021.mācību gadā

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 26. maijs 15:56

76

Valdība šodien atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātos noteikumus, kas nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2020./2021.mācību gadā. "Alūksniešiem.lv" uzzināja aģentūrā Leta.


Valdības pieņemtie noteikumi nosaka norises laikus valsts pārbaudes darbiem 2020./2021.mācību gadā tiem izglītojamiem, kuriem atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartiem un valsts profesionālās vidējās izglītības standartam un valsts arodizglītības standartam attiecīgajā mācību gadā ir jākārto noteiktie valsts pārbaudes darbi.


Tāpat tika noteikti valsts pārbaudes darbu norises laiki izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot valsts pārbaudes darbus noteiktajos laikos, un norises laiku eksāmeniem, kurus organizē pašvaldības izglītības speciālists, izglītības pārvaldes iestāde vai izglītības iestāde.


Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu 3.klases izglītojamiem latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās notiks nākamā gada janvārī. 

Mutvārdu daļa notiks no 2021.gada 4.janvāra līdz 17.februārim, bet rakstu daļa - 18.februārī.
Mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās valsts pārbaudes darba mutvārdu daļa notiks no 2021.gada 4.janvāra līdz 17.februārim, turpretī rakstu daļa - 18.februārī. Valsts pārbaudes darbs matemātikā 3.klašu skolēniem notiks 2021.gada 24.februārī, savukārt diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās notiks 2021.gada 2.martā.
Arī valsts pārbaudes darbi 6.klašu izglītojamiem notiks nākamgad. 

Diagnosticējošie darbi latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās notiks kombinēti - mutvārdu daļa notiks no 2021.gada 4.janvāra līdz 16.februārim, savukārt rakstu daļa paredzēta 17.februārī. Šajos pašos datumos pārbaudes darbi notiks arī mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās. Turpretī latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās kombinētais eksāmens gaidāms 2021.gada 23.februārī.


Matemātikas valsts pārbaudes darbu 6.klašu skolēni rakstīs 2021.gada 25.februārī, savukārt dabaszinībās - 2021.gada 4.martā.
Valsts pārbaudes darbi par vispārējās pamatizglītības ieguvi notiks nākamā gada maijā un jūnijā. Latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās eksāmena rakstu daļa gaidāma 2021.gada 19.maijā, savukārt mutvārdu daļa - 19. un 20.maijā. Šajos pat datumos notiks arī eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās.


Eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles arī būs rakstāms kombinēti, proti, eksāmena rakstu daļa notiks 2021.gada 25.maijā, taču mutvārdu daļa - 25. un 26.maijā. Matemātikā devīto klašu skolēni eksāmenu rakstīs 2021.gada 28.maijā, Latvijas vēsturē - 2021.gada 1.jūnijā un mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās rakstu daļa notiks 2021.gada 3.jūnijā, bet mutvārdu daļa - 3. un 4.jūnijā.


Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, eksāmens latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās notiks 2021.gada 7.jūnijā, eksāmens vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles - 2021.gada 9.jūnijā, matemātikā - 2021.gada 11.jūnijā, latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās - 2021.gada 15.jūnijā, mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās - 2021.gada 15.jūnijā un Latvijas vēsturē - 2021.gada 17.jūnijā.


Visbeidzot valsts pārbaudes darbi par vispārējās vidējās izglītības ieguvi gaidāmi nākamā gada martā, maijā un jūnijā. Nākamajā mācību gadā eksāmens angļu valodā notiks trīs dienas - eksāmena rakstu daļa notiks 2021.gada 16.martā, taču mutvārdu daļa - 16.martā, 17.martā un 18.martā.


Eksāmens vācu valodā paredzēts 2021.gada 17.martā, savukārt krievu valodā paredzēts kombinētais eksāmens, proti, rakstu daļa plānota 2021.gada 18.martā, savukārt mutvārdu daļa - 18.martā un 19.martā, bet franču valodā abas eksāmena daļas notiks 2021.gada 19.martā.


Latviešu valodā 12.klašu skolēniem eksāmens paredzēts 2021.gada 18.maijā un matemātikā - 2021.gada 21.maijā.
Izvēles priekšmetos centralizētais eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē plānots 2021.gada 24.maijā, ķīmijā - 2021.gada 26.maijā, fizikā - 2021.gada 28.maijā, bet bioloģijā - 2021.gada 1.jūnijā.


Informātikas eksāmena rakstu daļa paredzēta 2021.gada 3.jūnijā, taču praktiskā daļa - 3.jūnijā un 4.jūnijā. Ģeogrāfijas eksāmens ieplānots 2021.gada 7.jūnijā, ekonomikas eksāmens - 2021.gada 9.jūnijā un mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās eksāmens plānots 2021.gada 11.jūnijā.


Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus noteiktajā laikā varēs kārtot eksāmenus papildtermiņā. Izglītojamā izvēlētajā svešvalodā eksāmenu varēs kārtot 2021.gada 14.jūnijā, latviešu valodā - 2021.gada 16.jūnijā, matemātikā - 2021.gada 18.jūnijā, Latvijas un pasaules vēsturē - 2021.gada 21.jūnijā, mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās - 2021.gada 22.jūnijā, bioloģijā - 2021.gada 28.jūnijā, informātikā - 2021.gada 29.jūnijā, ķīmijā - 2021.gada 30.jūnijā, ekonomikā - 2021.gada 1.jūlijā, fizikā - 2021.gada 2.jūlijā un ģeogrāfijā - 2021.gada 5.jūlijā.


Tāpat valdība noteica, ka 12.klases izglītojamiem pavasara brīvlaiks ir noteikts pēc svešvalodu eksāmenu norises jeb no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 26.martam.

Kategorijas