Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Fotoreportāža: LVC Ceļu laboratorijas speciālistu darbs Sēnītes posmā un pie Siguldas

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 30. maijs 12:46

164

Līdz ar aktīvu ceļu būvdarbu sezonu valsts autoceļu tīklā, kā arī sakarā ar papildu finansējumu autoceļu remontdarbiem, VAS Latvijas Valsts ceļi Autoceļu kompetences centra (AKC) Ceļu laboratorijā notiek intensīvs darbs. Šajā nedēļā ir uzstādīts arī pēdējo dažu gadu rekords, kad vienā dienā laboratorijā testēšanai ienāca vairāki desmiti paraugu no 27 autoceļu objektiem un ražotnēm.  Informē VAS Latvijas Valsts ceļu komunikācijas nodaļa.

 “Ceļu laboratorija maijā ir stipri noslogota, darbs kūsā. Patlaban, būvniecības sezonas sākumā pārsvarā testējam būvniecības materiālus - šķembas, smiltis, asfaltbetona maisījumus. Lielākā daļa testējamo paraugu nāk no valsts autoceļu objektiem, taču diezgan daudz pārbaudes  pasūta arī būvuzņēmēji, kuriem pašiem arī ir jāseko līdzi savu materiālu un darba kvalitātei. 

Tāpat laboratorijas un visa LVC Autoceļu kompetences centra pakalpojumus izmanto vairākas pašvaldības. 2020. gadā laboratorija jau ir veikusi 1084 testus,” stāsta LVC Autoceļu kompetences centra (AKC) direktors Viktors Tams.  Ceturtdien, 28. maijā LVC ceļu laboratorijas speciālisti ņēma paraugus divos valsts autoceļu būvdarbu objektos. Uz Vidzemes šosejas (A2) Sēnītes posmā tika paņemti asfaltbetona maisījuma paraugi, savukārt uz reģionālā autoceļa Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) tika paņemti būvdarbos izmantotās smilts paraugi.  

Smiltij tiks veikta granulometriskā sastāva noteikšana, lai noteiktu materiāla atbilstību projekta prasībām. Savukārt asfaltbetona maisījumam tiks noteikts granulometriskais sastāvs, poru saturs, tiks veikta pārbaude uz izturību pret paliekošajām deformācijām (riteņu sliežu tests), noteiks saistvielas saturu jeb bitumena daudzumu asfaltbetona maisījumā. Tāpat tiks testēts atgūtais bitumens no šī asfaltbetona, pārbaudot bitumena īpašības - Frasa trausluma temperatūru, mīkstēšanas tepmperatūru un penetrāciju. 


Ceļu laboratorijā darba diena sākas plkst. 6.00, ņemot vērā to, ka laboratorijas speciālistiem ir jādodas uz ceļu būvniecības objektiem dažādos Latvijas reģionos, lai  dienas pirmajā pusē paņemtu izejmateriālu vai jau izbūvēto ceļa konstrukciju paraugus testēšanai. Paraugi tiek ņemti arī asfaltbetona ražotnēs un minerālmateriālu karjeros.  LVC Ceļu laboratorija ir daļa no Autoceļu kompetences centra, kas nodarbojas tai skaitā ar pētnieciskajiem projektiem ceļu būvniecības jomā, kā arī veic dažādus mērījumus valsts autoceļu tīklā, apkopo datus un statistiku no satiksmes intensitātes uzskaites punktiem un citu. Katru gadu, pamatojoties uz dažādu instrumentālo mērījumu rezultātiem (piemēram nestspēja, līdzenums, ceļa segas saķere ar automašīnas riepām), izvērtē valsts autoceļu tīkla tehnisko stāvokli.

 AKC Ceļu laboratorija pārbauda izejmateriālu atbilstību, sniedz profesionālas ekspertīzes defektu vai strīdu gadījumos. AKC speciālisti arī izstrādā Ceļu specifikācijas, kuras tiek pielietotas valsts autoceļu būvdarbu pasūtījumos.  


Valsts autoceļu būvdarbu objektos Ceļu laboratorijas speciālisti veic plānotās un arī neplānotās pārbaudes materiāliem vai ceļu būvē izmantotajām tehnoloģijām. Plānoto pārbaužu laiks tiek saskaņots ar darbu izpildītājiem un būvuzraugiem, savukārt neplānoto starp pārbaužu laiks netiek iepriekš izpausts. Visi paraugi, kas nonāk laboratorijā ir marķēti nenorādot objektus, no kuriem tie nāk, līdz ar to laboratorijas speciālistiem kas testē materiālu paraugus nav informācijas par to, no kādiem konkrētiem objektiem tie ir nākuši. Tādējādi tiek nodrošināta maksimāla rezultātu objektivitāte. 


LVC AKC Ceļu laboratorija strādā pēc Eiropas standartiem, izmantojot 69 akreditētas testēšanas metodes Ceļu laboratorijas rīcībā ir modernas mērīšanas un testēšanas iekārtas visu nepieciešamo parametru noteikšanai.

Kategorijas