Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Pulcējas rekordskaits

Aivita Lizdika

2020. gada 19. jūnijs 00:00

11

Pagājušās nedēļas nogalē notika kooperatīvās dārzkopības sabiedrības “Sīļi – 1” kopsapulce. Dārzkopji pulcējās vienkopus, lai vērtētu biedrības valdes darbu aizvadītajā atskaites periodā, vēlētu jaunu valdi un valdes priekšsēdētāju, apspriestu dažādus aktuālus jautājumus.

Demontēts vecais
ūdenstornis
Dārzkopības sabiedrības “Sīļi – 1” kopsapulce šoreiz notika Sīļu ielā pie galvenajiem vārtiem, un to apmeklēja neierasti liels biedrības biedru skaits – pavisam 70. Vispirms sapulce noklausījās valdes priekšsēdētāja Valfrīda Vilka atskaiti par paveikto pagājušajā darbu atskaites periodā. Biedri atzinīgi novērtēja priekšsēdētāja iniciatīvu nomainīt veco, savu laiku nokalpojušo, ūdenstorni pret hidrantu. “Sākot pildīt valdes priekšsēdētāja amata pienākumus pagājušā gada vasarā, mans mērķis bija nevis vispirms kaut ko modernizēt vai uzlabot, bet, novērtēt esošā ūdenstorņa stāvokli. Tas bija pilnīgi novecojis un turpmāk izmantošanai nederīgs. Tādēļ kopā ar valdi pieņēmām lēmumu to demontēt, ko arī izdarījām, vietā uzstādot hidrantu. Vecā torņa metāla detaļas nodevām metāllūžņos, bet par tiem iegūto naudu, aptuveni 50 eiro, iemaksājām sabiedrības kontā. Tagad, apsekojot ūdensvada kopējo darbību un ņemot vērā iespējamās noplūdes, finanšu līdzekļu taupīšanas nolūkā kopīgi ar valdi nolemts ūdens padevi tomēr atslēgt ik dienu no pulksten 22.00 līdz pulksten 7.00,” teica V. Vilks. Atsevišķi biedri gan norādīja, ka tagad reizēm ūdensvadā nav spiediena, un valdes priekšsēdētājs  piekrita, ka tā tas varētu arī būt, tādēļ vainu nepieciešams  meklēt sistēmā.

Apdraud vecie koki
Dārzkopības sabiedrības biedri, diskutējot par dažādiem saimnieciskiem jautājumiem, izteica savu satraukumu par vecajiem blakus mežā esošajiem kokiem, kas liela vēja  vai vētras laikā lūzt un krītot bojā viņu īpašumus.  Sabiedrības valde norādīja, ka katram pašam jāapdrošina savs īpašums, lai aizsargātos pret šādiem gadījumiem, taču V. Vilks apstiprināja, ka tuvumā esošajā mežā patiešām ir daudz vecu koku, kas vētras gadījumā apdraud ne tikai tuvējo dārza mājiņu un citu būvju, bet arī  sabiedrības teritoriju ierobežojošās sētas un elektroenerģijas piegādes līniju drošību. “Esmu sazinājies ar šī meža īpašnieku, kopīgi apskatījām teritoriju un lūdzu viņam izzāģēt vismaz vecos kokus, kam viņš arī piekrita, taču šādu atļauju atbildīgajās instancēs pašlaik vēl nav ieguvis,” klātesošos informēja priekšsēdētājs.

Neapmierina ielas stāvoklis
Sīļu ielu pēdējos gados ik pavasari pašvaldības aģentūra “Spodra” apstrādā ar pretputekļu pārklājumu. Līdz šim tas darīts arī aiz vārtiem līdz pirmajam lielajam krustojumam, bet šogad – tikai līdz vārtiem, par ko dārzkopji ir neizpratnē. Viņi arī uzskata, ka šī ceļa apstrāde šogad veikta ļoti nekvalitatīvi, jo sausajā laikā tas tāpat rada putekļus. “Daudzi autobraucēji neievēro ātruma ierobežojuma zīmi 30 km/ha un ar savu transporta līdzekli traucas ievērojami ātrāk, tādējādi radot putekļus. Šī tomēr ir “Sīļi - 1” galvenā iela, pilsētas iela, par kuru pārvietojas arī sabiedriskais transports. Kādēļ pilsētas pašvaldība to pienācīgi nesakopj?” jautāja dārzkope Terēzija Silgaile. Par biedrības teritorijā esošajām ielām un ceļiem, grāvjiem, kas atrodas Alūksnes pilsētas teritorijā, un to sakopšanu atbild pašvaldības aģentūra “Spodra”, uzsvēra
V. Vilks. Lai šos jautājumus skaidrotu, kā norādīja sabiedrības valdes priekšsēdētājs, katrs pats var vērsties ar iesniegumu pašvaldības aģentūrā “Spodra”, taču sabiedrības biedrs Uldis Jaunzems izteica priekšlikumu šos jautājumus tomēr uzdot kārtot sabiedrības valdei, kas par darbu biedrībā saņem atalgojumu.

Aicina nepiegružot
 Ik gadu kopsapulcēs aktuāli ir arī tie jautājumi, kas skar kārtības noteikumu ievērošanu. Dārzkope Gita Selga informēja, ka jau ierasti kāds netālu no viņas dārza regulāri izgāž savus atkritumus. “Man neinteresē ne jūsu izdzerto pudeļu daudzums, ne alkohola marka. Tāpat neinteresējos par jūsu pagraba sastāvu, tādēļ būsim godprātīgi, izbērsim savus atkritumus tiem paredzētajās vietās un nepiegružosim ne savu, ne citu dārza apkārtni, mūsu biedrības kopējo teritoriju!” aicināja viņa.
 Sapulce noslēdzās ar vēlēšanām, kurās biedri ievēlēja jaunu biedrības valdi, valdes priekšsēdētāju un revidentu, balsoja par 11 jaunu biedru uzņemšanu un septiņu izslēgšanu.


Turpmāk kooperatīvo dārzkopības biedrību “Sīļi – 1” vadīs

Valdes priekšsēdētājs:
Valfrīds Vilks
Valdes locekļi:
Anna Kalniņa
Agris Brokāns
Zaiga Stumbene
Inna Buga
Biedrības revidente:
Veronika Muceniece

Kategorijas