Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Inese Marķitāne – pedagogs, psihologs, treneris

Sintija Juhansone

2020. gada 19. jūnijs 00:00

554

Skolotāja Inese Marķitāne saņēmusi Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas Goda rakstu par ieguldījumu Jaunsardzes kustības attīstībā un Latvijas valsts aizsardzības spēju stiprināšanā un pilnveidošanā, tādēļ uzrunāju viņu intervijai par skolotājas darbu ar Jaunsardzi un tā nozīmību.
- Kas ir jūsu profesija?
- Esmu skolotāja, Cēsu Instruktoru skolā  pabeidzu Instruktora speciālista kursu.  Brīvajā  laikā apmeklēju arī mācības Zemessardzē. Esmu Alūksnes novada jaunsargu instruktore. Organizēju un vadu jaunsargu nodarbības un iedvesmoju  jauniešus būt Latvijas patriotiem. Jaunsardzē darboties gribētāju ir daudz, par to man liels prieks. Tas nozīmē - tātad visu daru pareizi, ja bērni un jaunieši pie manis grib nākt. Vēlos piebilst, ka jaunsargu instruktora amats apvieno iemaņas un pienākumus no vairākām profesijām – vienlaicīgi esi gan pedagogs, gan administratīvā darba darītājs, gan sporta treneris, gan militāro lietu pārzinātājs, gan psihologs. Jebkuru tematu, ko apgūstam nodarbībās, cenšos izskaidrot ar piemēriem no dzīves. Ja jaunietis saprot, kā tas viņam var noderēt, viņš to arī atcerēsies – vai tā ir evakuācijas un ārkārtas gadījumu soma vai arī izdzīvošanas skola.
- Cik lietderīga un nepieciešama, jūsuprāt, ir Alūksnes novada vidusskolā īstenotā valsts aizsardzības mācības programma?
- Esmu viena no tiem jaunsargu instruktoriem, kura pasniedz valsts aizsardzības mācību. Pagaidām tas ir tikai pilotprojekts, bet no 2024. gada  plānots, ka  skolu programmās tā būs obligāts mācību priekšmets. Jaunieši apgūst pamatiemaņas četrās mācību jomās: valstiskā audzināšana, dzīves skola, fiziskā sagatavotība, piemēram, orientēšanās apvidū, ierindas mācība un militārā sagatavotība, piemēram, darbības ar ieročiem, pirmā medicīniskā palīdzība un cits. Savukārt vasaras brīvlaikā jauniešiem piedāvā piedalīties praktisko iemaņu nometnēs, kurām ir interešu izglītības statuss.
Alūksnes novada vidusskolā valsts aizsardzības mācības skolēni  ir disciplinēti, motivēti uz to, ka ar grūtībām ir jācīnās, tendēti uz mērķu sasniegšanu, fiziski stipri un ar stingru nostāju. Šajā mācību priekšmetā jauniešiem iemāca disciplīnu, psiholoģisko un fizisko sagatavotību, palīdz harmoniski attīstīties. Iemāca jauniešiem, kā sasniegt savu mērķi, saprast, kas viņš ir, ko vēlas sasniegt savā dzīvē un uz ko jaunietis ir gatavs, lai sasniegtu savu mērķi. Svarīgi arī, ka valsts aizsardzības mācība ir labs pirmais solis ceļā uz militāro karjeru.
- Kā veidojas sadarbība ar jauniešiem?
- Jaunieši ir kā dzinulis ikdienas darbā. Man ļoti patīk organizēt dažādus pasākumus, nometnes, ekskursijas, saliedēšanās pasākumus, iesaistot tajos  gan jaunsargus, gan manu audzināmo klasi.
Jaunsargs ir patriotiski noskaņots Latvijas valsts pilsonis, viņš var būt karavīrs, policists, ugunsdzēsējs. Viņš ir stiprs, fiziski attīstīts jaunietis un lojāls mūsu valstij. Instruktoram jāprot ne tikai dot komandas un pavēles, bet arī jāveido sirsnīgas un patiesas attiecības. Jaunieši pie manis vēršas arī personiskos jautājumos. Viņi mani uztver kā uzticības personu, var vērsties ne tikai Jaunsardzes jautājumos, bet arī tad, ja ir problēmas skolā vai mājās.
- Par ko ir īpašs prieks?
-  Īpašs prieks ir par tiem jaunsargiem, kuri izvēlējušies militāro karjeru vai strādā citos atbildīgos amatos. Lepojos ar katru skolēnu, jaunsargu par viņu sasniegumiem. Esmu lepna par savu audzināmo klasi, viņi man ir super forši bērni!
- Ko gribētu vēl piebilst?
-  Vēlos pateikt paldies Alūksnes novada vidusskolas direktorei Ilzei Līviņai, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktorei Dainai Dubrei - Dobrei, Kājnieku skolas kolektīvam, Zemessardzes 31. kājnieku bataljonam  par atbalstu, kā  arī savai ģimenei par sapratni.
Intervēja 12. klases skolniece Sintija Juhansone

Lepojamies
Šajā mācību gadā skolēni piedalījušies dažādos ar matemātiku saistītos konkursos. Konkursā “Ķengurs” piedalāmies jau vairākus gadus, tomēr šis gads īpašs – 4. klases skolniece Santa Bērziņa ieguva 1. vietu gan skolas, gan Latvijas mērogā. Priecājamies un lepojamies!
Matemātikas skolotāja Līga Krūmiņa

Kategorijas