Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Katra mācībstunda kā pasākums

Daiga Kozule

2020. gada 19. jūnijs 00:00

5

Skolotājai Esēnijai Lielbārdei piešķirta pašvaldības nominācija “Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”. Kādēļ izvēlēta šāda profesija un kādu gandarījumu tā dod – stāsta skolotāja.
- Kāpēc  izvēlējies šo profesiju un cik ilgi jau tu strādā par skolotāju?
- Jau agrā bērnībā man ļoti patika mācīt savu jaunāko māsu un citus pagalma bērnus, organizēt tematiskās dzimšanas dienas ballītes. Pēc vidusskolas, ja godīgi, vēl nebiju tik droša par savu izvēli.
Intereses bija arī par mūzikas un friziera jomu. Kopumā man ir  tuva kultūras dzīve. Šķiet, ka šī joma aptver visu. Tā kā biju samērā kautrīga, nepārliecināta, domāju, kādas darba izvēles iespējas paralēli profesijas apguvei būtu tuvāk mājām. Jā, tā bija skolotāja profesija. Ja būtu iespēja atgriezties atpakaļ, darītu savādāk.
Par skolotāju strādāju jau 12 gadus, pašai gan neliekas tik daudz. Uzreiz pēc vidusskolas strādāju un paralēli studēju neklātienē RPIVA Alūksnes filiālē.
- Vai par skolotāju strādāt ir viegli?
- Uzskatu, ka nevienā profesijā nav viegli, taču, ja tas izvēršas par sirdsdarbu, dzīves neatņemamu sastāvdaļu, tad darbs šķiet viegls, plūstošs, patīkams. Protams, ir bijuši mirkļi, kad rokas nolaižas un gribas visam atmest ar roku, taču tas viss ātri pāriet. Savam darbam ir jāpatīk, tad viss ir viegli. Būtībā visos darbos nedaudz kavē un apgrūtina teorētiskā puse, papīru lietas, dokumentācija, liekas, ka tur mēs tik nelietderīgi pavadām laiku.
- Kas dod gandarījumu?
- Gandarījumu dod bērnu, kolēģu, visu apkārtējo novērtējums, nav runa par kaut ko taustāmu. Vienkārši - par labu vārdu. Par uzslavu. Taču vislielākais gandarījums, kad redzi, ka ir izdevies bērnam rast motivāciju, patiku mācīties, ka izdodas iemācīt.
- Vai kādreiz esi domājusi, ka tomēr vajadzētu strādāt citā profesijā?
- Jā, neslēpšu, esmu domājusi par to, ka vēlētos pašrealizēties savā uzņēmējdarbībā, lai tas būtu gan sirdij, gan finansiāli ienesīgs darbs. Vēl esmu briedumā, viss priekšā. Man patīk šī brīža darbs, pat ļoti, taču gribētos būt vairāk neatkarīgai. Būt pašai sev priekšniekam. Kādu mirkli bija iespēja pastrādāt par tautas nama vadītāju. Sapratu, ka arī šis darbs man ļoti patīk, tur man bija iespēja strādāt ar dažādām cilvēku paaudzēm, organizēt pasākumus utt.
- Tu darbojies ar lielu azartu. Kur rodi enerģiju un prieku?
- Pašreiz tā vienkārši ir. Visu, ko es daru, vienmēr domāju, kā man gribētos, lai pret mani attiektos, lai man patiktu, interesētu. Cenšos iejusties skolēna vietā (atcerēties savu laiku), darīt tā, lai patīk viņiem. Katru mācību stundu veidoju kā mazu pasākumu, lai man pašai ir interesanti, jo skolēni redz, jūt tavu attieksmi. Nekad nedaru no gada uz gadu vienu un to pašu. Patīk nepārtraukti radīt ko jaunu, lai neiestājas rutīna. Nekad neizmantošu savu veco scenāriju un neizdarīšu “copy - paste ”. Ja ķeru kādu veco ideju, tad dodu tai jaunu dvesmu, restaurēju. Es ļoti atceros katru skolotāju savā skolā un no katra esmu ko paņēmusi sev. Ļoti lepojos ar katru no viņiem. Gribu, lai arī ar mani saistās tikai skaistās atmiņas.
Enerģiju dod daba, pabūšana pašai ar sevi, strādājot lauku darbus. Kā saka - darbs dara darītāju. Esmu lauku skuķis, un bez tā nu nekā! Varu rakt zemi melnu muti un graciozi iet pa mēli (smejas). Nevaru iedomāties sevi sēžam četrās sienās.
- Cik svarīgi skolotāja profesijā apgūt jaunas prasmes?
- Protams, ir jāiet laikam līdzi un jāapgūst jaunas prasmes. Informācijas apkārt ir ļoti daudz, jāatlasa, kas ir vajadzīgs un kas tikai plūstošs ūdens. Tāpat svarīgi sekot līdzi jauniešu aktualitātēm, lai izprastu viņu intereses, domu gājienus.
- Ja tu dotos uz pamestu salu, kuras trīs lietas ņemtu līdzi?
- Ui! Nazi, sejas krēmu un zobu birsti, kas sasieta kopā ar pastu.
- Ko  novēlētu citiem skolotājiem?
- Radošu garu. Nebaidīties no jaunām lietām. Izturību. Vienmēr atrast zelta maliņu katrā mākonī!
- Ko  novēlētu visiem skolēniem?
- Būt pacietīgiem, dzīvespriecīgiem, drosmīgiem, drošiem. Atsaucīgiem!
- Ko tu ieteiktu jauniešiem, kuri vēlas kļūt par skolotājiem?
- Izvērtēt, vai tiešām bērnu bars un skaļums ir tas, ko vēlies? Vai tu varētu būt viņu iedvesmas avots?
Apdomā, vai tevī ir radošais gars, komunikācijas prasmes un sava nostāja un vēlme radīt ko jaunu.

Jautājumus uzdeva skolotāja Daiga Kozule

Kategorijas