Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Arī Alsviķos – citādāks mācību gads

Dace Plaude

2020. gada 26. jūnijs 00:00

23

Ar kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu  un  svinīgu izglītības dokumenta saņemšanu no­slēdzies mācību gads Smiltenes tehnikuma Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā. Arī šajā  izglītības iestādē tas bijis atšķirīgs no citiem.
Alsviķu struktūrvienības vadītāja Astrīda Bētere atzīst, ka koronavīrusa pandēmijas laikā darbs bija jāplāno citādāk. Jāmeklē risinājumi, kā nodrošināt, lai absolventi pilnvērtīgi sagatavotos noslēguma  pārbaudījumiem. Vispārizglītojošo skolu audzēkņi dzīvo savās teritorijās, bet profesionālajās skolās mācās audzēkņi  no dažādām Latvijas vietām. Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā – ne tikai no Alūksnes un Apes novadiem, bet arī citām vietām Vidzemē, Latgalē un Kurzemē.

Izaicinājumu laiks
“Arī mūsu skolā šis laiks bija ar dažādiem izaicinājumiem. Tāpat kā citās izglītības iestādēs, mācību procesa gaitā audzēkņi sazinājās ar skolotājiem elektroniski un sūtīja viņiem savus darbus. Lielāko pieredzi guva profesionālo priekšmetu skolotāji, kuru audzēkņiem bija jākārto kvalifikācijas prakses. Jānodrošina pirms eksāmenu konsultācijas, kas jāsaskaņo arī ar sadzīves jautājumu risinājumu,” saka A. Bētere.
Viņa stāsta, ka absolventu vidū ir arī struktūrvienības  darbinieces Anita Bērziņa, Edīte Mukstiņa un Inese Šņuka. Skolā mācījās un šogad to beidza virkne audzēkņu, kuri darbojas  citās dzīves jomās un kuriem ir cita specialitāte, taču šeit bija iespēja  apgūt no jauna  pavāra, virtuves darbinieka, koksnes materiāla apstrādātāja, aprūpētāja, galdnieka vai šuvēja kvalifikāciju. “Kad mācību procesā mūsu audzēkņi tiekas klasēs, atšķirības starp dažādajām paaudzēm nav. Jāatzīst, ka skola ir īsta integrācijas vieta. Šeit satiekas audzēkņi ar un bez invaliditātes darbspējas vecumā. Daļa audzēkņu jau izaudzinājuši paši savus bērnus, ir  nobriedušas personības, taču jaunībā nav novērtējuši izglītības nepieciešamību, tāpēc tagad vēlas iegūt profesiju, kas varētu būt iespēja kaut kam jaunam. Citiem, šodienas izaicinājumi darba tirgū, liek meklēt savu vietu. Tātad mācās sev un novērtē iegūtās izglītības nozīmi,” saka struktūrvienības vadītāja.

Īpaša uzmanība –
aprūpētāju programmai
Viņa atzīst, ka izglītības metodiķēm Velgai Vimbai un Zojai Čakšai nebija vienkārši organizēt  kvalifikācijas eksāmenu norisi, ņemot vērā, ka  bija jāievēro drošības nosacījumi, bet tas izdevās, jo abas pazīst gan audzēkņus, gan pedagogus. Kvalifikācijas eksāmenu komisijās strādā  savās profesijās zinoši speciālisti, kuri nav skolas darbinieki. Viņu kvalifikācijas pieredzi vērtē izglītības ministrijas speciālisti. 
A. Bētere uzsver - lai sasniegtu rezultātu, lielu darbu praktisko priekšmetu apguvē ieguldījuši pedagogi Indra Tomsone, Jūlija Freimane, Daiga Ūdre, Ina Purakalna, Raitis Ramanis.
Nākamajā gadā Alsviķu struktūrvienībā uzņems tikai audzēkņus ar pamatizglītību, kuri varēs mācīties divgadīgajās (virtuves darbinieki, koksnes materiālu apstrādātājs) vai trīsgadīgajās (pavāra palīga, šuvēja, aprūpētāja) programmās. “Īpašu uzmanību veltīsim aprūpētāju programmai, jo redzam, ka tā kļūst arvien pieprasītāka un šajā profesijā nepieciešami  zinoši darbinieki,” uzsver A. Bētere.
Arī svinīgā izglītības dokumenta saņemšana Alsviķu teritoriālajā struktūrvienībā šogad notika savādāk nekā citus gadus. Katram absolventam ceļa vārdos bija  struktūrvienības vadītājas un  skolotāju laba vēlējumi, foto un videofilmās fiksētie mirkļi  vēlreiz atgādināja par skolā pavadīto laiku. Katra grupa skolas dārzā iestādīja savu augļu koku, kas atgādinās par šo neparasto mācību gadu.Šajā mācību gadā kvalifikācijas
eksāmenus kārtoja 69 audzēkņi
20 - divās pavāru grupās,
9 - koksnes materiālu
       apstrādātāju,
9 - šuvēju,
9 - virtuves darbinieku,
13 - aprūpētāju un
9 - galdnieku grupā.

Kategorijas