Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Uzsāk sociālo kampaņu “Darbs nevar būt privilēģija”

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 2. jūlijs 15:43

116

    • Latvijā ir 106 757 cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā, no tiem nodarbināti 43 560 cilvēki jeb 41%.


    • Būtiskākie šķēršļi cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai darba devēju redzējumā – piemērotas vides neesamība (30%) un aizspriedumi (18%).


    • Nepieciešamākie atbalsta mehānismi uzņēmumiem, kas vēlas nodarbināt cilvēkus ar invaliditāti – konsultācijas un informatīvie materiāli (26%).


Kā vēsta biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” Māris Grāvis, sabiedrībā, tai skaitā darba devēju vidū, valdošo stereotipu un aizspriedumu dēļ cilvēku ar invaliditāti iespējas uz patstāvīgu dzīvi un algotu darbu, kas ļautu sevi nodrošināt, nereti ir ļoti ierobežotas. Lai veicinātu darba devēju izpratni par cilvēku ar invaliditāti spējām iekļauties darba tirgū, biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” uzsāk sociālo kampaņu “Darbs nevar būt privilēģija”. 


Latvijā 2019. gada decembrī bija 106 757 cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā. No tiem nodarbināti bija 41% jeb 43 560 cilvēki ar invaliditāti darbspējas vecumā.


Aptaujājot 100 Latvijas uzņēmumus, atklājās, ka 70% no tiem nekad nav nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti, 3% to ir mēģinājuši darīt, taču nesekmīgi. Nepilna trešdaļa (27%) aptaujāto darba devēju veiksmīgi nodarbina vai ir nodarbinājuši cilvēkus ar invaliditāti.Uzņēmēji kā vienu no būtiskākajiem šķēršļiem, kādēļ netiek nodarbināti cilvēki ar invaliditāti, min atbilstošas darba vides un piemērotas infrastruktūras neesamību (30%). 18% aptaujāto uzņēmēju nozīmīgs šķērslis ir aizspriedumi – darbinieku, sabiedrības, kā arī esošo klientu. 16% atzīst, ka pietrūkst informācijas par šo cilvēku nodarbināšanu – kā ar viņiem sazināties, kā integrēt un ar kādiem izaicinājumiem var nākties saskarties ikdienā. Tāpat darba devēji norāda, ka 14% gadījumos cilvēkiem ar invaliditāti ir nepietiekama kvalifikācija, lai veiktu darba pienākumus. 


“Nereti uzņēmēji izjūt bažas, ka nodarbinot cilvēku ar invaliditāti, var rasties neparedzētas emocijas, trauksme un citi darba videi nelabvēlīgi apstākļi. Te jūtams, ka uzņēmējiem ir nepieciešama daudz plašāka informācija, rādot veiksmīgos piemērus un daloties pieredzē, jo arī nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, ir iespējams sasniegt lieliskus rezultātus. Veiksmīgas integrācijas piemērs ir “RB Cafe”, kur tiek nodarbināti cilvēki ar fiziska un garīga rakstura traucējumiem, un kas 12.06.2020 atzīmēja gada jubileju. Lai gan tas nav ilgs laiks, tomēr kolēģiem, kas ikdienā tur strādā, tas ir bijis iespējams piesātinātākais gads viņu dzīvē. Kafejnīca ir apliecinājums tam, ka cilvēki ar invaliditāti var būt ļoti apzinīgi, atbildīgi un motivēti darbinieki,” skaidro biedrības “Rīgas pilsētas “Rūpju Bērns”” valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.


Likums "Par sociālo drošību" nosaka, ka cilvēkiem ar invaliditāti, neatkarīgi no invaliditātes cēloņa, ir tiesības uz palīdzību, kas saistīta ar šo personu iesaistīšanu sabiedrības dzīvē, radot tam piemērotus darba apstākļus atbilstoši attiecīgās personas darba spējām un interesēm.


Kā vienu no būtiskākajiem atbalsta instrumentiem cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanā 26% uzņēmēju min konsultācijas un informatīvo materiālu pieejamību. 24% aptaujāto uzņēmēju norāda, ka subsidētās darba vietas ir labs atbalsts, lai pieņemtu darbā cilvēku ar invaliditāti nodarbinātībai, taču par to pieejamību viņiem trūkst informācijas. Tāpat kā nepieciešami atbalsta mehānismi norādīti nodokļu atvieglojumi (18%) un atbalsts darba vides un infrastruktūras izveidošanai (14%).

Kategorijas