Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Autoceļu uzturētājam atkritumu savākšana ceļmalās pēdējos piecos gados izmaksājusi 2,8 miljonus eiro

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 3. jūlijs 16:14

16

VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" (LAU) atkritumu savākšanai no valsts autoceļiem pēdējo piecu gadu laikā iztērējis 2,8 miljonus eiro, "Alūksniešiem.lv" uzzināja aģentūrā Leta.

Viņš norādīja, ka piegružoto ceļmalu sakopšanai LAU ik gadu izlieto vairāk nekā 580 000 eiro, tostarp autoceļu nodalījuma joslas sakopšanai 379 000 eiro, bet sadzīves atkritumu tvertņu apkopei 204 000 eiro. Vienlaikus izmesto atkritumu daudzums ceļmalās nesamazinās, kas liecina par autoceļu lietotāju vienaldzīgo attieksmi vides piesārņojuma problēmu risināšanā un atkritumu īpatsvara samazināšanā.

Cīrulis minēja, ja iedzīvotāji atkritumus novietotu tiem paredzētajās vietās - mājsaimniecību noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu norādītajās vietās, atkritumu savākšanas izmaksas autoceļu uzturētājs varētu novirzīt lietderīgākiem autoceļu ikdienas uzturēšanas darbiem, piemēram, teju 260 kilometru grants autoceļu veikt greiderējamās kārtas atjaunošanu, sakārtot autoceļu ūdens atvadi un citus darbus.

Autoceļu nomalēs tiek izmesti plastmasas maisiņi, papīri, dzērienu un ēdienu iepakojumi, pudeles, kā arī iedzīvotāji nereti izmanto iespēju no mājsaimniecību atkritumiem atbrīvoties tos atstājot pie atkritumu tvertnēm autobusu pieturvietās. Līdztekus tam ceļmalas tiek piegružotas arī ar būvniecības un lielgabarīta atkritumiem - azbesta šīferi, kuru nevar nodot parastā atkritumu poligonā, jo tie ir bīstamie atkritumi, kā arī būvgruži, vecas mēbeles, ledusskapji un televizori, kam savukārt ir paredzēti speciāli nodošanas punkti.

Atkritumu tvertnes tiek sakoptas, veicot autoceļu kopšanu - A uzturēšanas klases autoceļiem reizi nedēļā, B - reizi divās nedēļās un C uzturēšanas klases valsts autoceļiem - reizi mēnesī.

LAU aicina iedzīvotājus saudzīgi izturēties pret vidi, nemēslot ceļmalās un sadzīves atkritumus izvest vai novietot mājsaimniecību noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumos norādītajās vietās.

LAU veic gandrīz 200 dažādus ikdienas uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem. Uzturamo valsts autoceļu kopgarums ir vairāk nekā 20 000 kilometri, no tiem 9129 kilometri autoceļu ir ar melno segumu un 10 989 kilometri ir grants autoceļu, kā arī ikdienas uzturēšanas darbi tiek veikti uz vairāk nekā 900 tiltiem.

Kategorijas