Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Gulbenieši aktīvi iesaistās remigrācijas jautājumu risināšanā – jāpalīdz tiem, kas atgriežas mājās

"Alūksniešiem.lv"

2020. gada 6. jūlijs 11:08

89

Lai aktualizētu atbalsta mehānismus pieaugušajiem, bērniem un ģimenēm, kas ir atgriezušās no ārvalstīm un apmetušies uz dzīvi Gulbenes novadā, jūnijā tās pašvaldībā rīkots izglītojošs seminārs veltīts remigrācijas jautājumiem. Seminārā piedalījās vairāk nekā 40 dalībnieki - pašvaldības darbinieki, skolu pārstāvji un izglītības speciālisti. "Alūksniešiem.lv" vēsta Vidzemes plānošanas reģiona pārstāve Kaiva Upleja.


Gulbenes novada Izglītības pārvaldes projektu vadītājs, pasākuma organizators Lauris Šķenders uzsver, ka ir ļoti svarīgi, lai pašvaldība apzinātos savu nozīmi remigrējušo cilvēku un ģimeņu atbalstā, jo atbraukušie tautieši saskaras ar dažādiem izaicinājumiem: “Vispirms tie ir valodas jautājumi, jo daļa bērnu, kuri atgriežas uz dzīvi Latvijā, nerunā latviski, taču Latvijā izglītība pieejama tikai latviešu valodā. Tāpat arī sociālie jautājumi - darbs, skolas, bērnudārzi, dzīvošana, transports, - viss, ar ko mēs kā pašvaldība saskaramies arī tad, ja atgriežas tikai viena ģimene.”

Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta pētniece Daina Gross seminārā prezentēja savu pētījumu "Labklājība un integrācija migrācijas kontekstā" un tajā gūtās atziņas - kā visefektīvāk iespējams atbalstīt remigrējušās ģimenes, remigrantus un sekmēt lokālpatriotismu, lai ne tikai atbalstītu tos, kas atgriežas uz dzīvi Latvijā, bet arī lai cilvēki nebrauktu prom.

Neskatoties uz to, ka ģimenes, kas atgriežas, zina par Latviju pietiekami daudz – vidi, sociālo stāvokli, kultūru un citas lietas, šiem cilvēkiem ir kultūršoks, jo viņi parasti ir pieraduši pie citām ikdienas realitātēm. Tieši tāpēc viņus ir īpaši jāatbalsta un jāpalīdz tikt pāri grūtībām – gan praktiskām lietām kā dzīvošana, darbs, skola u.c., gan valodas jautājumiem.

Tikmēr neformālās izglītības pārstāvis Vilis Brūveris novadīja diskusiju "Kā mēs varam sekmēt remigrāciju, atbalstīt atbraukušos un sekmēt pašvaldības iedzīvotāju lojalitāti?", kuras secinājumus plānots izmantot turpmākajā pašvaldības darbā.

"Brūveris ir pieredzējis neformālās izglītības treneris un dažādos veidos darbojas arī citos projektos, kas vērsti uz lokālpatriotismu", sacīja Šķenders.

Brūvera diskusija organizēta 5 blokos: izglītība, nodarbinātība, uzņēmējdarbība, mājoklis un citi jautājumi, kas šoreiz vērsti socializācijas virzienam. Diskusijas nozīmīgākās atziņas ir:
    • būtu labi, ja reemigrantu ģimenēm varētu nodrošināt mentora palīdzību, kurš pirmajos mēnešos palīdz iedzīvoties Gulbenē;
    • pašvaldība varētu vairāk pievērsties brīvo darba vietu popularizēšanai Gulbenes novada uzņēmumos;
    • būtu jāveicina latviešu valodas apgūšanas rīku attīstība;
    • jāsniedz informatīvs atbalsts gan iebraucējiem, gan vietējiem, kur vienā mājaslapā būtu pieejama informācija par dažādām jomām – uzņēmējdarbība, nodarbinātība, izglītība, mājoklis, sociālie jautājumi.

Seminārs organizēts projekta “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās" ietvaros sadarbībā ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Kategorijas