Aluksniesiem.lv ARHĪVS

LSDSP nejūtas atbildīgi par trekno gadu fiasko

Līga Vīksna

2009. gada 5. maijs 08:59

2864

Devītais saraksts Alūksnes novada vēlēšanām saņemts no Latvijas Sociāldemokrātiskās Strādnieku partijas (LSDSP). Saraksta līderis ir Valsts Zemes dienesta zemes ierīcības inženieris Dainis Grūbe, kā nākamie sarakstā ir pedagogi Aivars Delpers no Liepnas vidusskolas un Ilga Ozoliņa no Alūksnes ģimnāzijas, zemnieks Juris Lūsis un Alūksnes pašvaldības aģentūras “Spodra” vadītāja Ilona Mironova.

“Tāpat kā lielāko Latvijas pilsoņu daļu, arī mūs ir pārņēmis satraukums par nākotni, jo ir iestājies trekno gadu fiasko - Latvijai jāgaida starptautisko aizdevēju līdzekļi kā deva narkomānam, lai nenoliktu karoti. Uzskatu, ka līdz šim vadošajām partijām jāpaiet maliņā, nevis atkal jāveido saraksti vēlēšanām un nebūšanas jānoveļ uz vispasaules krīzes rēķina,” domā D.Grūbe.

Puse kandidātu no pagastiem

Viņš uzsver, ka LSDSP saraksta 7 no 13 kandidātiem dzīvo pagastos, sarakstā ir daudzi pedagogi, arī uzņēmēji. “Mums ir laba komanda. Puse no šiem cilvēkiem iepriekš ir jau startējuši pašvaldību vēlēšanās pagastos,” saka D.Grūbe.

LSDSP gādāšot, lai laukos pēc iespējas labāk saglabātu tagadējo infrastruktūru. “Saprotam, ka ir skolas, kuras jāslēdz, jo krīze ir krīze un naudas visiem nepietiks, bet tam jānotiek saprāta robežās. Gādāsim, lai iedzīvotājiem būtu pieejami kvalitatīvi un profesionāli medicīniskās aprūpes pakalpojumi. Centīsimies gan laukos, gan pilsētā attīstīt uzņēmējdarbību. Apzināmies, ka pašvaldība tieši to nevar sekmēt, bet netieši, radot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai,” stāsta D.Grūbe.

Optimizēs administratīvo pārvaldi

LSDSP sola atbalstīt darba devējus, kuri nodrošina darba vietas pirmspensijas cilvēkiem un darba meklētājiem ar veselības problēmām. Sekmēt izglītību, lai vismaz daļa jauniešu pēc profesijas iegūšanas atgrieztos Alūksnē.

 

“Diemžēl valsts vairs nepiešķir finansējumu skolēnu nodarbinātībai vasarā – varbūt pašvaldība vismaz nedaudz var viņus nodarbināt kādos darbos. Skolēniem tas ir gan audzinoši, gan materiāls atspaids. Uzskatām, ka Alūksnes novadā vēl vairāk ir jāattīsta tūrisms. Jādomā par novada administratīvās un saimnieciskās pārvaldes efektivitāti. Saka, ka pēc vēlēšanām pašvaldībās nekas daudz nemainīsies: būs tās pašas amatpersonas, kas bija, bet kāda tad nozīme reformai? Tādēļ administratīvo pārvaldi noteikti vajadzēs optimizēt,” stāsta D.Grūbe.

Atbalsta 16 pārvaldes

Ja ievēlēs, LSDSP ir gatavi sadarboties ar citiem novada domes deputātiem, jo pārliecināti - “mērķis ir viens: novada stiprināšana un attīstīšana”. “Jau tagad no Alūksnes tālākie pagasti kļuvuši par nostūriem. Daudzi kādreizējie kolhozu laiku centri tagad ir iznīkuši. Diemžēl valstī ir vērojama centralizācijas tendence, no kuras nevar izbēgt. Tādēļ svarīgi uz vietas pagastos izvēlēt darbiniekus, kas labi pārzina esošo situāciju un prot pastāvēt par sevi. Bet novada finansējumu jācenšas sadalīt vienmērīgi,” pārliecināts D.Grūbe.

LSDSP atbalsta 16 pārvalžu modeli, jo uzskata, ka tādējādi būs plašāka pārstāvniecība. “Novada domei būs sava darba specifika, bet arī alūksniešiem vajag savu vietējo pārvaldi, kas aizstāv viņu intereses,” saka D.Grūbe.

"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
Deputātu kandidātu saraksts 

Nr Vārds, Uzvārds(13) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība1  Dainis Grūbe 1960  LR VZD Vidzemes reģionālās nodaļas Alūksnes birojs  Zemes ierīcības inženieris  augstākā2  Aivars Delpers 1951  Liepnas vidusskola  Direktors  augstākā3  Ilga Ozoliņa 1955  E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija  Direktores vietniece izglītības jomā  augstākā4  Juris Lūsis 1951  Zemnieku saimniecība  īpašnieks  vidējā5  Ilona Mironova 1973  Alūksnes pašvaldības aģentūra " Spodra"  Vadītāja  augstākā6  Āre Pilds 1949  SIA " Cita Būve"  Valdes priekšsēdētājs  augstākā7  Edīte Ločmele 1938  Alūksnes pilsētas domes administratīvā komisija  locekle  augstākā8  Aleksandrs Meirāns 1957  SIA "Merits"  Valdes priekšsēdētājs  augstākā9  Andris Ūbelis 1950  SIA "Eirovīns"  Tirdzniecības aģents  vidējā10  Jānis Benne 1945  IK "BSJ"  Īpašnieks  vidējā11  Arnita Drīle 1971  Pirmsskolas izglītības iestāde  skolotāja palīdze  vidējā12  Anita Pāsa 1954  Pirmsskolas izglītības iestāde  Darbiniece  vidējā13  Inārs Ratenieks 1948  LSDSP Alūksnes organizācija  Priekššēdētājs  augstākā 

Kategorijas