Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Vēlētāju apvienības sarakstā ir pieredzējuši domubiedri

Mārīte Dzene

2009. gada 24. aprīlis 12:10

9097

Vēlētāju apvienības “Mēs – savam novadam” deputātu kandidātu saraksts ir pirmais Apes novada domes vēlēšanām. Tā līdere ir Apes pilsētas ar lauku teritoriju domes priekšsēdētāja Astrīda Harju.

Sarakstā aiz līderes ir pārējo novadu veidojošo pašvaldību vadītāji: Viesturs Dandens (Gaujiena), Jānis Liberts (Trapene) un Ārija Ceļmillere (Vireši), kā arī SIA “Vireši” valdes loceklis Ivars Kalniņš. Deputātu kandidāti pārstāv izglītību, uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, mežsaimniecību, medicīnu, sociālo aprūpi. “Visi šie cilvēki ir domubiedri, kuriem raksturīga atbildība, pieņemot lēmumus un tos pildot. Tie ir dažāda gadagājuma, bet katrs ir profesionālis savā nozarē,” uzsver A.Harju. Viņa atzīst, ka visi četri pašvaldību vadītāji ir līderi, tāpēc var cits no cita mācīties un gūt pieredzi. “Ja visus saraksta deputātu kandidātus ievēlētu novada domē, mēs varētu strādāt. Tas būtu labi, jo tiktu pārstāvēti dažādi viedokļi,” domā A.Harju. Viņa prognozē, ka daļa saraksta kandidātu noteikti varētu tikt ievēlēti novada domē.

Vēlas saglabāt visas skolas

A.Harju uzsver, ka šajā ekonomiskās lejupslīdes laikā, kad pašvaldību vēlēšanas maina līdzšinējo administratīvo struktūru, jaunajā novada pašvaldībā ir vajadzīgi cilvēki ar pieredzi šajā darbā. Apes novada pašvaldību vadītāji vēlas būt atbildīgi par paveikto, pabeigt iesāktos darbus un projektus. “Gribas saglabāt pašvaldībās kultūras iestādes, sporta būves un skolas, kuras ir sakārtotas. Paredzams, ka novada pašvaldībai vajadzēs pārņemt Gaujienas internātpamatskolu. Sevišķi sāpīga ir ziņa, ka tiks slēgta Apes arodvidusskola. Tiesa, oficiālas informācijas par to pagaidām nav. Novada pašvaldības kopīgi ar ministriju varētu spriest arī par arodvidusskolas pārņemšanu,” skaidro A.Harju.

Nesola jaunas darbavietas

Apvienības priekšvēlēšanu programmā ir paredzēts izveidot novada pašvaldības policiju. Lai gan pašvaldība maz var darīt uzņēmējdarbības veicināšanā, tiks operatīvi lemts un darīts viss, lai būtu sakārtota infrastruktūra – ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī ceļu tīkls uzņēmējdarbības attīstībai. Teritorijas plānojumā būs redzams, kur var attīstīt biznesu. “To pašvaldība var garantēt. Taču jaunas darbavietas tā nevar radīt,” norāda A.Harju. Apes novadu veidojošo pašvaldību darbinieki ir secinājuši, ka katras pašvaldības teritorijā ir jāsaglabā visi pakalpojumi.


"Mēs - savam novadam"
Deputātu kandidātu saraksts 

Nr Vārds, Uzvārds(16) Dzimis Darba vieta Amats Izglītība1  Astrīda Harju 1960  Apes pilsētas ar lauku teritoriju dome  domes priekšsēdētāja  augstākā2  Viesturs Dandens 1961  Gaujienas pagasta padome  pagasta padomes priekšsēdētājs  augstākā3  Jānis Liberts 1961  Trapenes pagasta padome  padomes priekšsēdētājs  augstākā4  Ārija Ceļmillere 1952  Virešu pagasta padome  priekšsēdētāja  augstākā5  Ivars Kalniņš 1961  SIA "Vireši"  valdes loceklis  augstākā6  Dina Jāņekalne 1961  Sociālās aprūpes centrs "Trapene"  direktore  augstākā7  Vita Andersone 1964  Gaujienas speciālā internātpamatskola  direktore  augstākā8  Veronika Ābolkalne 1937  Apes arodvidusskola  skolotāja  augstākā9  Una Reķe 1970  Sikšņu pamatskola  direktore  augstākā10  Mareks Mucenieks 1976  Zemnieku saimniecība  Īpašnieks  vidējā11  Andris Rubins 1976  Gaujienas mežniecība  mežziņa vietnieks  augstākā12  Alda Liepiņa 1966  Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola  skolotāja  augstākā13  Juris Puļļa 1946  Trapenes pagasta padome  padomes priekšsēdētāja vietnieks  vidējā14  Rolands Ozoliņš 1978  Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola  skolotājs  vidējā15  Zita Uzkliņģe 1970  Zitas Uzkliņģes ģimenes ārsta prakse  ģimenes ārste  augstākā16  Guntars Purakalns 1972  zemnieku saimniecība  īpašnieks  vidējā 

 

Kategorijas