Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Arodskolu likteni izšķirs martā

Mārīte Dzene

2009. gada 5. februāris 08:44

1190

Lai gan jau pērnā gada decembrī valdība nolēma, ka nepieciešamas steidzamas pārmaiņas profesionālajā izglītībā, vēl nav skaidrības, kādas tās varētu būt. Apes arodvidusskolā cer, ka audzēkņus uzņems un pašreizējās programmās sagatavos arī nākamajā mācību gadā.

“Šobrīd izjūtam, ka samazināts finansējums gan atalgojumam, gan saimnieciskajiem izdevumiem. Skolotāju un darbinieku algām saņemam par 23 procentiem mazāk. Savukārt maksājumiem par komunālajiem pakalpojumiem un elektrību esam saņēmuši tikai vienu trešo daļu nepieciešamā finansējuma. Atlikušo sola martā, kad paredzēti valsts budžeta grozījumi,” stāsta arodvidusskolas direktors Jānis Pops.

No “Latvenergo” ir saņemta brīdinājuma vēstule, ka nav samaksāts rēķins par decembri, tāpēc nosūtīts lūgums par atlikto maksājumu. Daļa naudas ir pārskaitīta, bet vēl paliek parāds – apmēram 700 latu.

Samazina, samazina un samazina

J.Pops skaidro, ka profesionāli tehnisko mācību iestāžu finansējums tiek samazināts vairāk nekā vispārizglītojošajām skolām. Tas nozīmē, ka vairāk nepieciešams samazināt atalgojumu un slodzes. Piemēram, kurinātājam ir jābūt darbavietā 24 stundas diennaktī. Tātad viņam nevar būt mazāka slodze. Jā, var samazināt likmi veļas noliktavas pārzinei. Viņai ir 0,1 slodze, par kuru var saņemt 18 latus. Medicīnas māsai bija pusslodze, bet tagad – tikai 0,2 slodzes. “Divu gadu laikā ir samazinātas 5,5 tehnisko darbinieku slodzes. Viss! Vairāk nav iespēju. Pārējam pedagoģiskajam personālam ir palikušas 2,5 slodzes. Nav vairs direktora vietnieka audzināšanas darbā, bet vietniekam mācību darbā ir 0,9 slodzes, dienesta viesnīcas skolotājai un fizkultūras darba organizatoram - tikai ceturtdaļslodze. Bibliotekāres nav vispār, tomēr nevaram iekļauties noteiktajos “rāmjos”,” skaidro direktors. Atalgojumam janvārī ir paredzēti 8500 latu, tātad pietrūkst 670 latu. Februārī atkal gaidāmas izmaiņas – daži darbinieki ir jau brīdināti par atbrīvošanu.

Lems par profesionālās izglītības attīstību

Par spīti finansiālām grūtībām un štatu “apcirpšanai” arodskolā turpinās darbs – teorētiskās un praktiskās mācības - atbilstoši mācību programmu plānam. A.Pops norāda, ka pirmā kursa audzēkņi ir ļoti apmierināti ar profesiju apguvi arodvidusskolā. No dažām citām skolām audzēkņi ir pārnākuši uz Api. “Skola ir akreditēta vēl 5 gadiem, tāpēc plānojam audzēkņu uzņemšanu nākamajam mācību gadam,” spriež J.Pops. Šobrīd neviens nevar pateikt, kuras profesijas valstī būs nepieciešamas perspektīvā. Tiesa, ir zināms, ka, piemēram, komerczinību absolventu ir jau par daudz. Turpretim būvizstrādājumu galdnieki, automehāniķi, grāmatveži un būvstrādnieki, ko sagatavo arodvidusskolā, varētu būt pieprasīti. Līdz 1.martam paredzēts iesniegt izskatīšanai valdībā ziņojumu par profesionālās izglītības attīstību un audzēkņu uzņemšanu nākamajā mācību gadā. Tad arī būs zināms, kurās profesijās turpinās gatavot speciālistus. Šobrīd turpinās diskusijas ar skolu audzēkņiem, darba devējiem, pedagogiem un iestāžu vadītājiem, lai pēc tam lemtu par pārmaiņām profesionālās izglītības mācību iestādēs.

Kategorijas