Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Zeltiņos iekārto atpūtas laukumu

Līga Vīksna

2008. gada 29. oktobris 09:14

937

Zeltiņu pagasta jauniešu neformālā grupa “Way of life” pašvaldības bērniem un jauniešiem ir iekārtojusi brīnišķīgu rotaļu, sporta un atpūtas laukumu. Pagasta bērni to ar lielu prieku un interesi izmanto katru dienu.

Sporta, atpūtas un rotaļu laukums ierīkots pie pagasta daudzdzīvokļu mājām kādreizējā rotaļu laukuma vietā. Tas veidots, lai būtu interesanti ne tikai maziem bērniem, bet arī pusaudžiem un jauniešiem.

Ir atjaunota smilšu bedre, uzliktas jaunas šūpoles, izvietoti futbola un rokasbumbas vārti, divi basketbola grozi – viens augstāk, otrs – zemāk, atjaunots karuselis, izvietoti divi savdabīgi līdzsvara baļķi, izveidota neliela mājiņa, pie kuras var kāpelēt un slidināties, kā arī izbruģēts celiņš, iesēts zālājs un iestādīti apstādījumi.

Darbus veica paši

Laukums izveidots, jauniešu grupai “Way of life” iesniedzot projektu Alūksnes Novada fondā konkursam “Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”, ko īstenoja sadarbībā ar Hipotēku un zemes banku. Projekta kopējais budžets bija 4939 lati, no kā 805 lati bija pašieguldījums, 3492 lati – cits finansējums, 642 lati – fondam pieprasītais.

Darbu vadītājs Rolands Laiva atzīst, ka pirms tam laukumā nekā daudz nebija – karuselis, šūpoles, viens basketbola grozs un neliela smilšu kaste. Idejas īstenošanā daudz darīja arī projekta autore Evita Grūbe, Arvīds Sams, Lauris Sams, Normunds Ozols, Ēriks Sams un Mārtiņš Zariņš.

“Tagad ir prieks par paveikto. Patīkami, ka laukumu izmanto ne tikai daudzdzīvokļu māju bērni, bet arī citi. Materiālus gādājām no vietējiem uzņēmumiem, bet visus darbus veicām paši. Ir ieceres vēl papildināt laukuma elementus, bet pirms tam aptaujāsim bērnus, ko viņi vēlētos,” saka R.Laiva.

Nāk visi pagasta bērni

Zeltiņu pagasta padomes priekšsēdētāja Elita Laiva pauž prieku, ka pagasta jaunieši paši saviem spēkiem ierīkojuši tik noderīgu laukumu. “Kā priekšsēdētāja zināju, ko pagastā varētu uzlabot, piesaistot līdzekļus no Alūksnes Novada fonda, bet mudināju jauniešiem pašiem nolemt, ko viņi gribētu paveikt. Izrādījās, ka mūsu domas sakrita – par to ir prieks. Jaunieši un bērni ļoti aizrautīgi un cītīgi veidoja laukumu,” ir gandarīta E.Laiva.

Projekta īstenošanu finansēja arī pašvaldība. “Bērni ir mūsu nākotne. Man ir prieks, ka tagad pagalmā bērni uzturas, spēlējas un čalo. Tādējādi viņi ir arī vairāk pieaugušo redzeslokā. Laukumā neuzturas tikai daudzdzīvokļu māju bērni, bet arī citi, nākot mājās no skolas. Tas ir apliecinājums tam, ka šādu laukumu Zeltiņos vajadzēja,” saka priekšsēdētāja.

Nākamgad turpinās iesākto

E.Laiva norāda, ka visām iecerēm šoreiz pietrūka finansējuma, tādēļ nākamgad laukumu vēl papildinās ar jauniem elementiem. “Zeltiņu jaunieši ir sportiski un aktīvi, tādēļ laukuma veidošanas darbi galvenokārt tika veikti rudens pusē. Bet nākamgad pavasarī iesākto turpināsim. Ideju ir daudz, diemžēl laukuma platība ir ierobežota. Izvietosim vēl vietu pludmales volejbolam, lai mazajiem bērniem nenāktos šķērsot lielceļu un iet spēlēt volejbolu pie Zeltiņu pamatskolas,” saka E.Laiva.

Kategorijas