Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Medījamo dzīvnieku sarakstā plāno iekļaut arī šakāļus un citus līdz šim Latvijai neraksturīgus dzīvniekus

LETA

2014. gada 20. februāris 22:51

192

Lai sakārtotu medību tiesību apriti, Zemkopības ministrija sagatavojusi jaunu Medību noteikumu projektu, kas izstrādāts saskaņā ar izmaiņām Medību likumā un ko šodien izsludināja valsts sekretāru sanāksmē.

Medību noteikumu projekts paredz medījamo dzīvnieku sugu sarakstā iekļaut Latvijas faunai neraksturīgas sugas, kas jau izplatījušās kaimiņvalstīs un sāk izplatīties arī Latvijā, nelabvēlīgi ietekmējot ekoloģisko stabilitāti. Sugu sarakstā paredzēts iekļaut zeltainos šakāļus, Amerikas ūdeles, jenotsuņus, dambriežus, muflonus, Sika briežus, jenotus, nūtrijas un jūraskraukļus. Tāpat paredzēts medījamo sugu sarakstā atjaunot mērkaziņu.

Tāpat noteikumu projekts paredz vairākām sugām mainīt medību termiņus.

Ievērojot bebru fizioloģiju, pieņemts lēmums par šīs sugas medību termiņa pārcelšanu, atļaujot tās medības sākt agrāk, attiecīgi arī beidzot agrāk un līdz ar to agrāk sākot dzīvnieku saudzēšanas periodu. Medību likumā jau noteikts, ka, konstatējot objektīvus apstākļus, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt medību termiņus zīdītājiem atbilstoši attiecīgās dzīvnieku populācijas stāvoklim, meteoroloģiskajiem apstākļiem.

Tāpat noteikumu projektā noteiktas medību tiesību nodošanas līgumu obligātās sastāvdaļas, minimālais nodošanas termiņš un citi nosacījumi. Precizēts iesniegumam par medību platību iekļaušanu medību iecirknī pievienojamo medību tiesības apliecinošo dokumentu klāsts un samazināts administratīvais slogs, atsakoties no kartogrāfiska materiāla. Noteikumu projektā arī ietverti kritēriji, pēc kuriem medību platības uzskatāmas par vienlaidu medību platībām.

Medību noteikumu projektā precizēta arī šķirnes medību suņu apzīmēšanas kārtība un izmantošana medībās. Medību suņu izmantošanas kārtība medībās ir papildināta ar prasību medību laikā suņus apzīmēt ar spilgtas krāsas elementu vismaz divu centimetru platumā, lai suņi būtu labāk atpazīstami.

Tāpat noteikumu projekts paredz precizēt medību norises dokumentēšanas un informācijas aprites kārtību, medību vadītāja pienākumus un tiesības, nomedītā dzīvnieka pārvietošanas kārtību un kārtību, kāda medību trofejas izvedamas no Latvijas. Noteikumi paredz arī medību šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča un medību munīcijas izmantošanas kārtību, kā arī medību drošības prasības.

Noteikumu projekts attiecas uz medniekiem - aptuveni 23 500, kā arī aptuveni 150 000 zemes īpašnieku, kuru īpašumos ir medību platības.

Noteikumu projekts vēl tiks skatīts valdībā.

Kategorijas