Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Apstiprina izmaiņas licencētās makšķerēšanas noteikumos

Līga Vīksna

2014. gada 13. marts 08:58

1789

Alūksnes novada domes februāra sēdē deputāti apstiprināja jaunos noteikumus par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā. Pēc vairākām sapulcēm un pašu makšķernieku priekšlikumu uzklausīšanas tapis galīgais variants, kas paredz vairākas izmaiņas. 
Pašvaldības aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis uzsver – tagad noteikumi vēl jāsaskaņo atbildīgajās instancēs, tādēļ nav izslēgts, ka var būt vēl kādas izmaiņas.

“To, vai jaunās izmaiņas būs efektīvas, varēsim vērtēt pēc trim gadiem. Ar pašreizējiem resursiem, ko ieguvām no ezera apsaimniekošanas, nevarējām izpildīt visas makšķernieku vēlmes, piemēram, lai lomi būtu lielāki. Tagad būs mazāks lomā paturamo līdaku un zandartu skaits un palielinātas licenču cenas. Jaunajos noteikumos ietverti vairāki pašu makšķernieku ieteikumi, ko uzklausījām sanāksmē un par ko paši makšķernieki balsoja, piemēram, licenču veidi un cenas. Būtiski, ka velcēšana tomēr būs aizliegta tikai maijā un jūnijā, nevis visu gadu. Velcēšanas pilnīgu aizliegumu “Alja” nebūtu pieļāvusi, jo – ja atļauta velcēšana, maluzvejnieki neuzdrošinās likt ezerā tīklus,” saka M.Lietuvietis. Viņš uzsver – arī makšķerniekiem ir jāseko līdzi uz ezera notiekošajam. “Tas ir viņu ezers, viņu zivis, tādēļ jāziņo par pārkāpumiem uzreiz, nevis pēc vairākām dienām, jo viens aģentūras inspektors nevar būt ezerā 24 stundas diennaktī. Pēc makšķernieku ierosinājuma no noteikumiem tika izņemts punkts par to, ka aģentūra drīkst piešķirt bezmaksas licenci personām par nopelniem ezera zivju resursu saglabāšanā. Šie ir gadījumi, par ko makšķernieki to varētu saņemt,” norāda M.Lietuvietis. Viņš norāda – jauninājums ir aizliegums maijā izmantot par ēsmu dabīgas ēsmas zivi un tas, ka tagad jebkura persona par brīvu var makšķerēt no krasta, bet makšķerēšanas kartei tāpat ir jābūt.

Jaunie noteikumi par licencēto makšķerēšanu Alūksnes ezerā paredz:
* Lomā makšķerniekam atļauts uzglabāt un paturēt 3 līdakas un 3 zandartus uz vienu licenci diennaktī.
* Aizliegts lomā paturētās zivis pārstrādāt (sadalīt, filēt) pirms to nogādāšanas krastā.
* Aizliegta jebkura veida makšķerēšana, spiningošana no laivas vai citiem peldošiem ūdens transporta līdzekļiem no ledus izkušanas brīža līdz 30.aprīlim ieskaitot.
* Vienas dienas licences darbības laiks ir no iegādes brīža līdz nākošās dienas plkst. 8.00.
* Alūksnes ezerā velcēšana aizliegta maijā un jūnijā, kā arī tuvāk par 50 metriem no cita ūdens transportlīdzekļa vai krasta joslas.
* Gada licenču darbības laiks ir no 1.janvāra līdz 31.decembrim.
* Vienas dienas licences cena ir 3 eiro.
* Mēneša licences cena ir 10 eiro.
* Maija mēneša vienas dienas licences cena makšķerēšanai (spiningošanai) no laivas vai citiem peldošiem ūdens transportlīdzekļiem, izņemot velcēšanu, ir 5 eiro.
* Sezonas licences makšķerēšanai no 1.maija līdz 31.oktobrim cena ir 20 eiro.
* Sezonas licences makšķerēšanai no 1.novembra līdz 30.aprīlim cena ir 20 eiro.
* Gada licences cena ir 40 eiro.
* Gada bezmaksas licences makšķerēšanai Alūksnes ezerā no krasta, kā arī atlaides licenču iegādē saņem: jebkura persona makšķerēšanai no krasta; bērni un pusaudži līdz 16 gadu vecumam; personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem; invalīdi; politiski represētās un maznodrošinātās personas.
* Gada licenci ar 20 procentu atlaidi ir tiesīgi saņemt Alūksnes ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi.
* Visiem licenču īpašniekiem, neatkarīgi no to veida, nekavējoties pēc katras līdakas vai zandarta noķeršanas (tās paturēšanai lomā), bet pārējos gadījumos – dienas beigās, obligāti jāreģistrē savs loms, norādot datumu, zivju sugu, loma lielumu (zivju skaitu un svaru).

Kategorijas