Aluksniesiem.lv ARHĪVS

Deputāte, kura nekad netaisnojas

Līga Vīksna

2011. gada 13. februāris 08:00

2252

Elita Laiva: "Pilsētas iedzīvotāji ir apdalīti - Alūksnes pilsētai pietrūkst kārtīga saimnieka un pilsētas iedzīvotāju interešu aizstāvja."

Alūksnes novada domes deputāte Elita Laiva atzīst - pietrūka četru gadu, lai kā Zeltiņu pagasta vadītāja pabeigtu visus iesāktos darbus. Tagad, strādājot novada domē, tiek domāts ne tikai par Zeltiņu, bet visa novada iedzīvotāju vajadzībām.

"Dzīvē ir jāiet ar atvērtību un mīlestību. Man patīk atklātas sarunas. Cilvēkiem bieži patīk piedēvēt: "Nu ja, tu jau domāji tā..." Kā otrs var zināt, kā es domāju? Ja man kaut ko pārmet vai nepatiesi apvaino, es nekad netaisnojos. Varbūt tas ir mīnuss man, bet zinu, ka tāpat nevarēšu otru cilvēku pārliecināt. Uzskatu, ka katram ir jādara savs darbs pēc labākās sirdsapziņas un nevajag klausīties cilvēku runas," uzskata E.Laiva. Savulaik viņa ir strādājusi par Zeltiņu pagasta pašvaldības sekretāri, vēlāk - vadītāju, tagad - lietvedi. E.Laiva uzsver, ka darbs pašvaldībā viņu aizrauj. "Es to izprotu. Tas nav tikai papīru darbs, un man patīk attīstīt un veidot. Pēc tam ir prieks redzēt ieguldīto darbu un sakārtoto vidi," saka E.Laiva. - Novadā dzīvojam jau gandrīz divus gadus. Jūsuprāt, kādi ir zaudējumi?

- Sākumā man ļoti nepatika, ka grupa cilvēku gribēja pretnostatīt pilsētas un pagastu iedzīvotājus, jo mēs visi tomēr esam viena novada cilvēki. Katrs pagasts ir ar savu identitāti, dzīves ritmu, cilvēkiem, un katrā vietā notiek kas labs. Zaudējums ir, kad katrā pagastā vairs nav vadītāja, jo tagad iedzīvotāji vadītāju sastop retāk, iedzīvotājiem ir pamestības izjūta. Nesaku, ka tā ir visos pagastos. Manuprāt, vienu vadītāju vajadzēja uz diviem nelieliem pagastiem, nevis trīs, bet lielākajiem pagastiem - katram savu. Mēs taču strādājam iedzīvotājiem, nevis savu krēslu vai algu dēļ!

- Un ieguvumi?

- Lielus ieguvumus pašlaik nesaskatu. Ir attīstījusies savstarpējā sadarbība starp pagastiem kultūras, sporta jomā, kas Zeltiņiem, Ilzenei un Alsviķiem bijusi jau iepriekš. Ieguvumi būs redzami, kad novadā būsim īstenojuši vairākus lielus projektus, piemēram, Pils ielas remontu. Priecājos, ka arī pagasti aktīvi piesaista Eiropas līdzekļus ar projektiem un domā par attīstību, ne tikai izdzīvošanu. Es gribu ticēt, ka nākotnē mums novadā būs lielāka saliedētība, nebūs tik liela šķelšanās. Ir jāizvirza kopējas prioritātes un tās jāīsteno - labi, ka visi par kopīgu prioritāti atzinuši Alūksnes tautas nama renovāciju. Tāpat tiek apspriesta iecere Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļu pārcelt uz Alūksnes Jaunās pils telpām, tiklīdz to atbrīvos Bērnu un jauniešu centrs. Šādu ieceri visi atbalsta, turklāt Alūksnes bibliotēkai tad varētu paplašināt telpas. Ir prieks, ka deputāti ir novērtējuši nevalstisko organizāciju darbu, ir noslēgti sadarbības līgumi, jo kopā var paveikt ko labu.

(Vairāk lasiet 11.februāra "Alūksnes Ziņās")

Kategorijas