Aluksniesiem.lv ARHĪVS

2017. gada 15. maijs 08:55

Noslēdzot mācību gadu, ir prieks apkopot pulciņa “Domā un radi” aktīvistu darbu. Pulciņš piedalījušies dažādos konkursos, kur atsaucīgākie izrādījās tieši mazo klašu skolēni.  Piedalījāmies Putras programmas šķīvju dizaina, 5 eiro...

Daiga Kozule
44

2017. gada 31. marts 08:48

Laikam ritot, nemanot pavasaris un siltā saulīte klauvē pie loga. Arī mēs, pirmsskolas un sākumskolas skolēni un skolotājas, esam aktīvi un rosīgi darbojušies ziemas mēnešos skolas un ārpusskolas dzīvē.Veido robotusFebruārī rīkojām...

Sākumskolas skolotājas Lāsma Baltiņa un Ligija Grase
229

2017. gada 31. marts 08:44

Alūksnes novada vidusskolas dziedošajiem un muzicējošajiem kolektīviem šāgada pirmie mēneši bija saspringta darba periods.Jau 27.janvārī folkloras pulciņa dalībniekiem bija sevi jāparāda Alūksnes un Apes novadu konkursā „Lakstīgala”. Uz...

Mūzikas skolotāja Inese Krūmiņa
155

2017. gada 31. marts 08:37

Projekta “Inovatīvs skolotājs - motivēts skolnieks: sadarbības pieeja problēmu risināšanā” darba vizītes laikā Romā, Itālijā no 27.februāra līdz 3.marta tikās kolēģi no visām sadarbības valstīm-Lietuvas, Igaunijas, Grieķijas,...

Skolotāja Līga Krūmiņa
204

2017. gada 12. janvāris 08:27

“Tikties vienam ar otru -Tas ir kā svētkus svinēt,Kā, uzgriežot laimes ratu,Prieka minūtes vinnēt.”                      (M.Svīķe)Skolas 75 gadu jubileja tika aizvadīta 2014.gadā, kad tikās visi, kas vien varēja ierasties, bet katru gadu...

Daiga Kozule
809

2017. gada 12. janvāris 08:25

Skolas absolvēšana. Skaists mirklis, kuru ļoti gaidi, bet tajā pašā laikā no tā baidies. Bailes par nākotni, pieaugušo dzīvi… Ir pagājis laiks, tāpēc patiess prieks, ka bijušie absolventi atrod laiku, lai apciemotu savu klases...

Inese Kaulakane
1047

Kategorijas